EU-millioner til Nordsø-forskning i flåtoverførte infektioner

Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet har modtaget en EU-bevilling 3,6 mio. kr. til NorthTick – et forskningsprojekt, der skal kortlægge og øge viden om flåtoverførte infektioner på tværs af Nordsøen.
Vent...


Det kan være svært at blive diagnosticeret for sygdomme overført af bid fra de små ottebenede blodsugere. Hvert år modtager Rigshospitalets Enhed for Flåtoverførte Infektioner 100-150 patienter med mistanke om borreliose, TBE eller andre flåtbårne sygdomme, som endnu ikke er udredt. 

Nu opruster lægerne forskningindsatsen i samarbejde med Roskilde Universitet og 9 andre partnere i Norden. Det er startskuddet til et projekt, der skal gøre os klogere på de potentielt invaliderende infektioner efter flåtbid.

Borrelia-klinik efterspurgt

I det tværfaglige forskningsprojekt vil universiteter, hospitaler og folkesundhedsinstitutioner arbejde sammen for at forstå, hvordan flåtoverførte infektioner spreder sig i Europa, og hvordan infektionerne bedst kan diagnosticeres og behandles. For selv om viden om forebyggelse, diagnosticering og behandling af flåtbårne sygdomme er øget, har det vist sig at være en udfordring at få den nyeste viden hele vejen ud til behandlere i sundhedsvæsenet og til befolkningen i almindelighed. 

Det er blandt andet for at hjælpe de praktiserende læger, at Rigshospitalet i sin tid åbnede rådgivningsfunktionen og har hjulpet danskere med mistanke om flåtoverført infektion med udredning og behandling.

– Det er nu snart to år siden, vi i Infektionsmedicinsk klinik åbnede vores ”Enhed for flåtoverførte infektioner” – i daglig tale ”Borrelia klinikken” under ledelse af overlæge Anne-Mette Lebech. Der har vist sig stor efterspørgsel til denne funktion både mht. henviste patienter samt i form af telefonrådgivning af praktiserende læger og andre kolleger, siger klinikchef Åse Bengaard Andersen og fortsætter:

– Den diagnostiske aktivitet er høj, og der er fundet og behandlet rigtig mange patienter med Lyme borreliose. Anne-Mette Lebech har samlet et multi-diciplinært team omkring klinikken med bidrag fra både neurologer, dermatologer, reumatologer m.fl. og i en række tilfælde påvises andre diagnoser, som forklaring på til tider ukarakteristiske symptomer, der har været mistænkt eller tilskrevet flåtoverførte infektioner.

Tidlig diagnose og fokus på senfølger

Det er fortsat uklart, hvorfor nogle patienter hurtigt helbredes efter en Borrelia infektion, mens andre kæmper med sekvelae i måneder til år. Derfor har klinikken fokus på at stille diagnosen tidligt i samarbejde med primær sektor, de praktiserende læger, men der også stor opmærksomhed rettet mod senfølger og behandling ved fremskreden sygdom.
 
– Der er allerede stor forskningsaktivitet knyttet til klinikken, og det er særdeles glædeligt den nu indgår i et stort Europæisk forskningsnetværk, som har opnået økonomisk støtte. Vi håber med andre ord i høj grad på, at det er en aktivitet, vi får lov at videreføre, siger Åse Bengaard Andersen.

Tæt samarbejde mellem Rigshospitalet og RUC

I de seneste år er der konstateret flere flåtbårne mikroorganismer end de hidtil kendte Borrelia og TBE-virus. Forskere fra RUC og Rigshospitalet vil derfor søge at spore udbredelsen af disse sygdomme ved at undersøge, hvilke mikroorganismer der findes i flåter indsamlet i Denmark. Det skal danne grundlag for en undersøgelse af, hvor mange mennesker der er blevet syge.

Roskilde Universitet vil i tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet være med til at evaluere de eksisterende diagnostiske metoder og sammen med projektets øvrige parter udarbejde anbefalinger til diagnostik, forebyggelse og behandling af flåtoverførte infektioner.

Flåtbårne infektioner

Flåtbårne infektioner kan forårsage ganske alvorlige sygdomme som fx neuroborreliose og Tick Borne Encephalitis (TBE). Neuroborreliose kan føre til neurologiske symptomer som ansigtslammelse, meningitis og hukommelsestab, hvis infektionen ikke behandles. TBE kan give lammelse og skader på centralnervesystemet og er i 1-2% af smittetilfældene dødelig.

Om Northtick

NorthTick er et forskningssamarbejde mellem i alt 11 universiteter, hospitaler og forskningsinstitutioner i 7 lande i Nordsø-regionen. Projektet indledes i september 2019 og løber i tre og et halvt år. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (InterReg) støtter NorthTick med i alt 21,2 mio. kr. Alle institutioner støtter projektet med deres ekspertise og medfinansiering.

Partnere i NorthTick:

- Rigshospitalet, Danmark 
- Roskilde Universitet, Danmark
- Region Jönköpings Län, Sverige
- Universiteit Antwerpen, Belgien
- Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover, Tyskland
- Amsterdam Universitair Medische Centra, Holland
- Sørlandet sykehus, Norge
- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
- University of Aberdeen, Storbritannien
- NHS Highland, Storbritannien
- Rijks Instituut voor Volksgezondsheid en Milieu, HollandRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor