Udredningsforløb under lup

​Endnu flere patienter skal have en diagnose inden 30 dage. Bedre registrering samt håndtering af reelle kapacitetsproblemer skal løfte hospitalets resultater.Hver enkelt kliniks resultater om udredningsret kan følges tæt i særlige rapporter - på den måde kan indsatsen målrettes. 


Tre ud af ti nye patienter på Rigshospitalet venter over en måned på at få en diagnose, selv om der ikke er nogen faglig grund til, at det trækker ud.
Hurtig udredning er vigtigt for patienterne – og har været et lovkrav siden 2013. Alligevel kniber det stadig med at nå målene.

- Det er ikke godt nok. Som patient vil man gerne have en hurtig besked om, hvad man fejler, og hvad der skal ske, og det skal vi kunne levere. Derfor går vi i år endnu tættere på de enkelte klinikker for at finde ud af, hvor skoen trykker, så vi kan få nogle bedre resultater, siger vicedirektør Susanne Poulsen. 
Sammen med centerdirektør Jannick Brennum og økonomichef Tue Jensen står hun i spidsen for Rigshospitalets særlige strategiske Must Win Battle for at få kortere udredningstider. I disse måneder har gruppen særligt fokus på ni store klinikker, hvor der er særlige udfordringer: 

- Ingen klinikker går under radaren, men vi starter med de store patientgrupper, som fylder meget i det samlede resultat, blandt andet inden for reumatologi, øjenområdet, gynækologi og ortopædkirurgi. Derfor går vi i tæt dialog med hver enkelt klinik om, hvad der lige hos dem er årsagen til, at resultaterne ligger lavt, fortæller Susanne Poulsen. 

Væk med fejlregistreringer

Første skridt for at nå i mål med udredningsretten er at få et godt overblik over status. I nogle tilfælde skyldes dårlige tal nemlig fejlregistrering og forkert vurdering af patienter.
- Nogle gange får vi patienter, der allerede er udredt, når de kommer. De skal ikke registreres som udredningspatienter hos os. I andre tilfælde er der fejl i registreringen – og det er bestemt heller ikke nemt: Der er mange muligheder for at gå galt i arbejdsgangene, de er komplicerede, og det er tungt at få dem helt på plads. Men det er først, når registreringen er helt korrekt, vi har et overblik over, hvor mange patienter, der reelt ikke bliver udredt til tiden – og ikke mindst hvorfor, så vi kan sætte ind med den rette løsning, siger Susanne Poulsen.  

Kapacitet skal tilpasses

Hvis problemerne skyldes, at udredningsplanen (typisk en indkaldelse) afleveres for sent, eller at der ikke er en plan for patienten, er fokus på at forbedre disse arbejdsgange i klinikken. Er årsagen manglende kapacitet i klinikken, skal der ses på mulighederne for at frigøre tid hos personalet. 

- Det kan for eksempel være, at der er kontrolforløb, man kan skære ned på, til fordel for hurtigere udredning. Det er også vigtigt at vide, om der er tale om en oparbejdet pukkel af patienter, eller et fast, øget antal henvisninger. Regionen har stort fokus på overholdelsen og i visse specialer er der tilført ekstra midler fra regionen: Øjenklinikken, Karkirurgisk Klinik og BørneUngeKlinikken har lige fået målrettede ekstrabevillinger, så de kan afvikle flere henvisninger, fortæller Susanne Poulsen. 

Lige nu er målet, at til oktober skal 90% af alle Rigshospitalets patienter blive udredt til tiden. 

Højdespring i kurven over udredningsret

For et år siden lignede Neurologisk Klinik de fleste andre når det gjaldt udretningsret – næsten hver tredje patient blev ikke udret til tiden. Siden da er kurven vendt, så den store klinik med mange ambulatorier siden efteråret næsten alle uger har været over 90%. Flere gange er den nået op på 100%.
Ændringen skyldes tæt praktisk opfølgning og ledelsesmæssigt fokus, fortæller ledende lægesekretær Gitte Blønd:
- Vores nye klinikchef Jesper Erdal besluttede, at vi skulle gøre en ekstra indsats, og satte udredningsret i fokus hos både de visiterende læger og lægesekretærerne. Lægerne skulle visitere hver dag, og lægesekretærerne skulle følge op løbende. Vi satte ind med målrettet undervisning og opfølgning hele vejen rundt. Vi kunne følge tallene løbende, og det var opmuntrende at se, at de hele tiden gik den rigtige vej.  

Udredningsretten – kort fortalt

  • Patienter har siden 2013 haft ret til at blive udredt indenfor 30 dage.
  • Overskrides fristen, kan patienten vælge at fortsætte sin udredning på et andet offentligt eller privat hospital.
  • Hvis der er faglige årsager til at udredningen tager over 30 dage, eller patienten selv ønsker et længere forløb, betragtes det ikke som en overskridelse.


Redaktør