Sundhed og helbred hos børn født efter fertilitetsbehandling

​Forskere fra Rigshospitalet, Herlev og Hillerød Hospital undersøger, hvilken betydning moderne fertilitetsteknikker har for børns helbred og sundhed senere i livet. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 7 mio. kr.
Flere børn fødes i dag efter en fertilitetsbehandling med æg, som har været nedfrosset og sidenhen optøet, fordi denne teknik rummer fordele i forhold til både kun at lægge kun ét æg op og nedfryse de overskydende befrugtede æg. Teknikken har reduceret risikoen for tvillingefødsler og mindsket risikoen for overstimulationssyndrom, som er den mest alvorlige og potentielt livstruende tilstand ved IVF-behandling. 

Desværre har det vist sig, at æg oplagt efter frys/optøningsteknikken medfører en gennemsnitlig højere fødselsvægt hos børnene. Ca. 200 gram øget fødselsvægt. 

Om denne højere fødselsvægt får betydning senere i livet, ved man endnu ikke, men det undersøger forskerne i forskningsprojektet HiCART (Health in Childhood following assisted reproductive technology).

Forskningsleder og professor Anja Pinborg fra Rigshospitalets Fertilitetsklinik forklarer om studiet: 
- Vi ønsker at undersøge, om teknikken med de nedfrosne æg har betydning for barnets helbred og sundhed. Det er velkendt, at der er en generel sammenhæng mellem høj fødselsvægt og udvikling af overvægt, sukkersyge og hjerte-kar-sygdom senere i livet. Vi vil derfor gerne undersøge om dette også gælder for børn født efter nedfrysning og optøning af æg. Vi vil undersøge børnenes vækst, sukkerstofskifte og hjerte-kar-system. 

I projektet HiCART undersøger professor Anja Pinborg fra Fertilitetsklinikken og overlæge ph.d. Rikke Beck Jensen fra Klinik for Vækst & Reproduktion på Rigshospitalet om børn født efter fertilitetsbehandling med nedfrysning og herefter optøning af befrugtede æg har forhøjet blodtryk eller øget risiko for hjertekarsygdomme. Forskningen udføres i samarbejde med forskere fra Rigshospitalet Hjertecenter, Klinik for Vækst og Reproduktion, Neonatalklinikken og Fertilitetsklinikken samt Hjerteafdelingen på Herlev Hospital og Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Nordsjællands Hospital 

I alt skal 600 børn i alderen 6-8 år undersøges: 
  • 200 børn undfanget med IVF-behandling ved brug af nedfrosne og sidenhen optøede æg
  • 200 børn undfanget med IVF-behandling ved brug af ikke nedfrosne æg
  • 200 børn undfanget uden fertilitetsbehandling

Det første i verden

Undersøgelse er den største af sin art i verden og vil få stor betydning for IVF-behandlings-strategierne i fremtiden både i Danmark og på verdensplan. 

Regionalt samarbejde Støttet af Novo Nordisk Fonden

Professor Anja Pinborg fra Fertilitetsklinikken på Rigshospitalets Juliane Marie Center er forsøgsansvarlig og har taget initiativ til forsøget. Undersøgelsen udføres i samarbejde med forskere fra Klinik for Vækst og Reproduktion og Fertilitetsklinikken på Rigshospitalets Juliane Marie Center samt Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og Hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Herlev Hospital. 

Novo Nordisk Fonden støtter projektet med et ”Clinical Distinguished Investigator 2019” grant på 7. mio. kr.  i 2019 og har tidligere støttet projektet med 800.000 kr i form af et 1-årigt introduktionsbevilling. 
Redaktør