Succesfuld patientdialog skal udbredes

​Bedre overblik for patienten, effektiv dialog på mail, mulighed for direkte tidsbestilling: De positive erfaringer med MinSP bredes nu ud på hele Rigshospitalet.Sygeplejerske Louise Svejstrup fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes ambulatorium på Frederiksberg oplever at hun får frigjort tid, når patienterne er aktive på MinSP. 


Når sygeplejerske Louise Svejstrup skal fortælle en patient om fordelene ved at logge på MinSP ved en computer eller via en app, er det let at forklare: 

- Jeg fortæller, at de kan bruge MinSP til at bestille en tid, ligesom hos frisøren – og at de også kan skrive til os. Det synes de fleste er smart, fortæller hun. 
Louise Svejstrup er ansat i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, som er en af de syv klinikker, der har været piloter og arbejdet med MinSP siden efteråret 2017. Klinikken har valgt at bruge muligheden for at lade patienterne booke tid til udlevering af medicin – som mange gigtpatienter får på hospitalet hver anden måned. 

- Hvis de siger ja, udsteder jeg en ”billet” til dem, så de kan bestille tid. Det fungerer fint, og i dag giver vi billetter til et år ad gangen. Jeg spørger patienterne, hvis jeg kan se at de er tilmeldt MinSP, eller hvis de ringer i god tid – jeg siger det ikke til de 85-årige eller dem, der har svært ved at følge deres behandling, siger Louise Svejstrup. 

Hun er ikke i tvivl om, hvad der for hende er den største fordel: 
- Man får frigivet noget tid fra telefon-tidsbestillinger, og det glider helt glat, fortæller hun. 

Undgår overkommunikation

Andre pilotklinikker har haft fokus på muligheden for dialog mellem patient og klinik. Det er generelt gået godt, fortæller centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer, der er formand for Rigshospitalets styregruppe for MinSP. 

- Vi kan se, at når vi bruger MinSP aktivt, kan vi flytte henvendelser fra telefon til MinSP. Det skaber mere ro i klinikken og er en stor fordel for patienterne. I starten var mange bekymrede for, om der ville komme en strøm af henvendelser fra patienterne, som krævede ekstra tid hos læger og sygeplejersker, men det er ikke sket i praksis. Det har også vist sig, at lægesekretærer kan svare på cirka halvdelen af henvendelserne, mens en tredjedel kan besvares af en sygeplejerske og de sidste skal besvares af en læge, siger Mette Rosendal Darmer. 

Skema-funktion på værksted

En af forbedringerne med MinSP skulle også være muligheden for, at patienten indrapporterer data, som så overføres direkte til journalen. Her har der dog været tekniske udfordringer, som der fortsat arbejdes med, så løsningen bliver mere brugervenlig og det store potentiale kan indfries på sigt. 

I de kommende måneder bliver alle klinikker involveret i indsatsen for at rulle MinSP ud til endnu flere patienter. Det foregår centervist i et forløb over cirka 5 måneder. Neurocentret og HovedOrtoCentret gik i gang i april, Center for Kræft og Organsygdomme går i gang i maj, Juliane Marie Centret i juni mens Diagnostisk Center og Center for Hjerte,- Lunge, Kar – og Infektionssygdomme starter op i august. 

Hvad er MinSP?

MinSP er den patientrettede del af Sundhedsformen, som patienter kan logge på via en app eller ved deres computer. 

Muligheder for patienten:
 • Læse egen journal (prøvesvar, besøgssammendrag, diagnoser mv.).
 • Få overblik over tider på hospitalet.
 • Skrive til afdelingen.
 • Booking af egne tider (hvis muligheden er aktiveret af klinikken).
 • Involvering af pårørende via fuldmagt.
 • Give afdelingen relevante oplysninger gennem vurderings- og spørgeskemaer.

Muligheder for klinikken:
 • Reducerede opkald og fremmøder.
 • Færre forstyrrelser.
 • Bedre mulighed for at planlægge arbejdet (eks. hvornår man svarer på patienthenvendelser).
 • Modtage forløbsrelevante data mellem fremmøder.
 • Patienter holder selv øje med værdier og skriver eller bestiller tid efter behov.

Lægesekretær: Det er fantastisk let

Onkologisk Klinik er stået på ”Min SP-bussen” og prøver at flytte flere opringninger til beskeder i MinSP

- Vi troede, vi ville få en hel masse henvendelser, da vi gik aktivt på MinSP, men det er gået stille og roligt, fortæller ledende lægesekretær Mie Dieringer fra Onkologisk Klinik. 

Klinikken tog MinSP i brug i starten af året med fokus på direkte beskeder mellem patient og klinik. Samtlige patienter i den store klinik fik et brev om MinSP i deres e-boks, muligheden blev indtalt som en del af den faste telefonbesked, og der blev lagt foldere frem i venteområdet og information på info-tv-skærmene. 

- I starten fortalte vi om muligheden til alle, der mødte frem, men det er stoppet nu, fordi mange svarer ”det ved vi godt”. I stedet prøver vi at fortælle om det, når vi taler med patienter i telefonen. På den måde kan vi forhåbentlig flytte flere henvendelser fra telefon til MinSP, siger Mie Dieringer. 

Beskederne fra patienterne handler typisk om ændring af tider og spørgsmål vedrørende blodprøver eller symptomer. Lægesekretærerne visiterer henvendelserne ud fra en skriftlig, aftalt arbejdsgang. 

- Sekretærerne kan svare på mange spørgsmål selv, de fleste andre kan en sygeplejerske hjælpe med, og så er der en lille del, som skal besvares af en læge. Det fylder ikke meget i hverdagen, og det er rart, at man selv kan bestemme, hvornår man vil svare – i modsætning til når telefonen ringer. Det giver færre forstyrrelser, og det er lettere at få afsluttet opgaverne, fortæller Mie Dieringer. 

I februar måned havde Onkologisk Klinik cirka 1.600 patienter som var aktive på MinSP og fik cirka 170 henvendelser.  


Redaktør