Jenny Dahl Knudsen ny klinikchef i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Jenny Dahl Knudsen tiltræder som klinikchef i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling den 1. juni. 


Overlæge, dr. med. Jenny Dahl Knudsen tiltræder som klinikchef på Rigshospitalet 1. juni 2019. Sammen med ledende bioanalytiker Annette Dreyer vil hun udgøre klinikledelsen i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center. 

Jenny Dahl Knudsen er speciallæge, dr. med i klinisk mikrobiologi fra 2000. Hun har mange års klinisk og ledelsesmæssig erfaring – og hun er anerkendt for sin evne til at skabe samarbejde og videndeling på tværs af afdelinger, hospitaler, regionalt og nationalt inden for de mikrobiologiske områder.

Hun har en stærk faglig og videnskabelig profil med særlig indsigt inden for antibiotikaområdet, pneumokokinfektioner og infektionshygiejne og en omfattende videnskabelig produktion, ligesom hun har pædagogiske erfaringer med undervisning og vejledning af læger, bioanalytikere, sygeplejersker.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage til Rigshospitalet og den velrenommerede mikrobiologiske afdeling og sammen med den anden del af det tværlige ledelsesteam stå i spidsen for afdelingens drift og videreudvikling. Jeg vil gøre mit til, at vi til stadighed kan være toptunede til at servicere kollegerne i klinikken og tilbyde patienterne på Rigshospitalet den bedst mulige – og hurtigst mulige – diagnostik og behandling, som har behov for, siger Jenny Dahl Knudsen.

Jenny Dahl Knudsen kommer senest fra en stilling som overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager-Hvidovre Hospital, hvor hun har været ansat siden 2003. Hun er 60 år og bosat i København. 

Fakta om Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Diagnostisk Center på Rigshospitalet er en højt specialiseret afdeling med universitetsfunktion. 
Afdelingen: 
  • gennemfører hvert år 300.000 analyser 
  • har en væsentlig rådgivende aktivitet hvad angår diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe. 
  • har en hygiejneenhed, som har til formål at forebygge og begrænse hospitalserhvervede infektioner hos patienter på Rigshospitalet. 
  • varetager speciallægeuddannelse og bioanalytikeruddannelse 
  • har en tæt tilknytning til universitetet med henblik på forskning og uddannelse af lægestuderende.
Redaktør