Gule veste bliver langsomt til hvide kitler

Nøglerne til første fase af Nordfløjen er nu officielt overdraget til Rigshospitalet. 'To do-listen' med opgaver er dog lang, før 2000 medarbejdere kan rykke ind i den nye bygning i starten af 2020.Rigshospitalets nye behandlingsbygning – Nordfløjen – er for alvor ved at transformere sig fra en byggeplads til et topmoderne hospital. Lige så langsomt bliver de gule veste, hvide hjelme og sorte sikkerhedssko skiftet ud med hvide kitler.

Kort før påske fik Rigshospitalet nøglerne til det nye byggeri, og arbejdet med at gøre klar til den planlagte indflytning den 26. januar 2020 har længe været i fuld gang, fortæller vicedirektør Susanne Poulsen, der er formand for Nordfløj-styregruppen:

- Jeg glæder mig over, at vi er gået ind i slutspurten af projektet. Nu skal Nordfløjen for alvor gå fra at være en travl byggeplads til at være et fuldt funktionsdygtigt og moderne universitetshospital. Det skaber nye rammer, der ændrer og forbedrer patientforløb og arbejdsgange for patienter og personale, siger Susanne Poulsen.

Grundig forberedelse 

De næste cirka ni måneder frem mod indflytningen i Nordfløjen vil groft sagt være delt ind i to perioder – en med og en uden sikkerhedshjelm. Frem mod midten af september må man stadig ikke gå ind i bygningen uden sikkerhedsudstyr. Her vil der i den såkaldte commissioning-periode være fokus på at lokalisere og udbedre store og små fejl og mangler, færdiggørelse, installation og test af alt det tekniske udstyr, samt grundig rengøring efter håndværkerne.

Fra midten af september og frem til indflytningen er sikkerhedsudstyret lagt på hylden. Her tager installeringen af borde og stole samt andet inventar for alvor fart, depoter og medicinrum fyldes op med varer og træning af personale i de nye omgivelser intensiveres.

- Det kan umiddelbart virke som en lang forberedelsesperiode. Men vi har lyttet til erfaringerne fra blandt andre Aarhus Universitetshospital og Karolinska i Stockholm, der også er flyttet i nye bygninger for nylig. Samtidig bliver vi vejledt af det canadiske flytterådgivningsfirma HCR, der har erfaring fra mere end 1.000 hospitalsflytninger verden over. De understreger, at det er en god og helt nødvendig investering at forberede sig grundigt, siger Susanne Poulsen. 

Én indgang til Nordfløjen

Indtil Nordfløjen officielt åbner, vil der kun være én indgang til bygningen. Det bliver ved den kommende Opgang 6. Fra andre store offentlige byggerier har man desværre erfaring med tyveri. Derfor skal en vagt ved indgangen være med til at holde styr på, at inventar, udstyr, varer og andet, der kommer ind i bygningen, også bliver derinde.

Selvom Nordfløjen er overdraget til Rigshospitalet, har det personale, der skal flytte ind, fortsat ikke ubegrænset adgang. Alle, der i forbindelse med planlægning af arbejdsgange har behov for at se de nye lokaler, skal fortsat booke en guidet rundvisning. 

Tidsplan

Det sker fra midt april

Fejl og mangler gennemgås og udbedres, for eksempel: 
  • Er der stikkontakter nok, sidder de de rigtige steder? 
  • Virker lyset i alle rum? 
  • Er der vand i vandhanerne, og virker de 170 toiletter i bygningen?
  • Virker varme og el, som det skal?
Rengøring foregår ad flere omgange:
Først foretages der en grundig slutrengøring efter håndværkerne, så bygningen bliver efterladt ren og pæn. Herefter gennemgår undersøgelses- og behandlingsrum, sengestuer og operationsstuer en klinisk rengøring. De enkelte rum og stuer lukkes efterfølgende af, så de står klar til de første patienter.

Installering og test af teknisk udstyr:
  • Ventilationssystemet skal testes – kræver, at nogle områder og rum lukkes af i en kortere periode, så der ikke kommer ’falsk luft’ ind i systemet. Kravene til ventilationen i operationsstuerne er særligt høj for at sikre en høj hygiejnisk standard og dermed reducere risikoen for infektioner efter et indgreb.
  • Montering af ledninger til nyt patientkaldssystem.
  • Nye CT- og MR-skannere sættes op, testes og kalibreres.

Det sker fra midt september 

Kontorarbejdspladser
Hen over sommeren begynder borde, stole, reoler, lamper og andet inventar at blive båret ind i Nordfløjen til blandt andet de 475 kontorarbejdspladser.

Medicinrum og depoter fyldes op med brikvarer
Mere end 2.700 skabe skal fyldes med varer. Dette kommer til at tage tre-fire måneder. De enkelte afdelinger og klinikker indretter skabe med varer efter deres konkrete arbejdsgange og behov. Hver enkelt vare skal skannes ind og efterfølgende tastes manuelt ind i indkøbssystemet. 

Indflytning d. 26. januar 2020

Uddannelse og træning af personale:
Personale, der skal flytte ind i Nordfløjen, vil løbende og efter behov komme på besøg i den nye bygning for at træne og vænne sig til de nye omgivelser og arbejdsgange.

Rigshospitalets tværgående hjertestop-team træner løbende for at sikre sig, at de kommer hurtigst muligt rundt i den nye bygning i tilfælde af hjertestop allerede fra indflytningsdatoen.  


Redaktør