Forløbssygeplejerske hjælper unge med hjernekræft efter udskrivelsen

​​Neurokirurgisk Klinik tilbyder unge med hjernetumor samtaler med en forløbssygeplejerske, også efter udskrivelsen. Sygeplejersken hjælper med alt fra kontakt til kommunen til samtaler om familieliv og sorg. 

Vent...

Mette Bruun PedersenBillede til pjece MB_1200x628.jpg​Forløbssygeplejerske Mette Bruun-Pedersen hjælper unge, der er blevet opereret for hjernekræft.

Tidligere oplevede Neurokirurgisk Klinik at unge med hjernekræft og andre hjernetumorer ofte stod uden hjælp, når de blev udskrevet efter en operation. Derfor har klinikkens såkaldte ”tumor-team” under ledelse af overlæge Jane Skjøth-Rasmussen oprettet en støttefunktion for de unge.  

Alle unge mellem 16 og 30 år, der er blevet opereret for en hjernetumor på Neurokirurgisk Klinik, får nu samtaler med forløbssygeplejerske Mette Bruun-Pedersen før, under og efter indlæggelsen.  
Når de unge er blevet udskrevet efter deres operation, ringer Mette Bruun-Pedersen dem, i den første tid cirka en gang om ugen. Hun taler med den unge og hjælpe med det, der fylder for den enkelte. Det kan være hjælp til kontakt til den kommunale hjerneskadekoordinator, kontakt til studievejleder, men også samtaler om at håndtere en ny og ofte svær livssituation. 

”At tackle sygdommen og sorgen i familielivet, fylder meget i samtalerne. Mange unge kvinder med børn er bange for at dø fra deres børn. De skal håndtere at leve med den usikkerhed, at tumoren med stor sikkerhed kommer igen, også når det ikke drejer sig om kræft. Nogle typer af tumorer har stor sandsynlighed for at vokse under en graviditet. Det får de at vide og skal derfor også forholde sig til, om de vil have flere børn eller børn i det hele taget,” siger forløbssygeplejerske Mette Bruun-Pedersen og tilføjer: 

”For nogle er det mere praktiske ting som at få en genoptræningsplan, der fylder. Behovene føles lige store for den enkelte uanset, hvad de er.”  

Langt de fleste patienter kan klare sig uden genoptræning efter en operation. Nogle kan dog opleve, at hukommelsen er svækket, ændringer i personligheden eller andre kognitive udfordringer. For de fleste af tumortypen gliom gælder det dog, at den med meget stor sikkerhed kommer igen.

Samtaler er vigtige for de unge

Projektgruppen har via en spørgeskemaundersøgelse bedt de unge svare på, hvordan de oplever støtten fra forløbssygeplejersken. De foreløbige resultater tyder på, at forløbssygeplejersken har haft en stor og vigtig rolle for de unge. Resultaterne viser også, at nogle har behov for at være knyttet til forløbssygeplejersken i seks måneder eller længere, mens andre kun har behov i to måneder eller mindre.

Projektet har også til formål at udvikle mere specifikke Patient Reported Outcome-redskaber til at følge behandlingseffekten af den neurokirurgiske indsats. Projektdelen startede i 2018 og løber i 3 år og har indtil videre haft 35 unge tilknyttet. Projektgruppen består af forløbssygeplejerske Mette Bruun-Pedersen, overlæge Jane Skjøth-Rasmussen, sygeplejerske og postdoc Rikke Guldager, alle fra Neurokirurgisk Klinik. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor