BørneRiget tager hånd om syge børn, unge, fødende og deres familier

Børn og unge. Forældre og fødende. Det er dem, vi bygger til. Visionen for BørneRiget er at skabe et forum for behandling af børn, unge og familier fra hele landet, der er lige så legende som lærende, og som kombinerer forskning, pleje, omsorg, uddannelse og behandling.
Vent...

BørneRiget set fra Henrik Harpestrengs vej. (Illustration: 3XN)

Regionsrådet godkendte tirsdag d. 9. april 2019 projektforslaget for BørneRiget, som er et fælles projekt mellem Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond om et nyt hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet.

Dermed er BørneRiget klar til næste fase, hvor hovedprojektet tegnes, og de sidste beslutninger om bygningen bliver taget og godkendt. Efter planen står BørneRiget færdigt i 2025. Regionsrådet i Region Hovedstaden har bevilliget 1,4 mia. kr. til projektet, og Ole Kirk's Fond har doneret 0,6 mia. kr.

"Når børn rammes af alvorlig sygdom, er det en kæmpe omvæltning for hele familien. Det kan føles som om, at livet går i stå. Vi skal tilbyde børnene og deres familie trygge rammer, så de i en meget svær tid kan opretholde en almindelig hverdag med plads til leg og familieliv. Børn holder jo ikke op med at lege, bare fordi de bliver syge. Jeg er glad for, at vi nu har fået regionsrådets opbakning at fortsætte det vigtige arbejde med BørneRiget", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Eksperterne kommer til patienterne

Det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, de fødende og familien - ikke omvendt.

"Børnene og deres familier har mere end noget brug for, at der er ro på, og at behandlingen foregår på deres præmisser og i deres tempo. Det får vi meget bedre mulighed for på BørneRiget, fordi alle relevante fagpersoner kommer til at være til stede i bygningen og hurtigt kan komme derhen, hvor børnene er. Dette har vi vægtet virkelig højt," siger formand for den politiske følgegruppe Leila Lindén (S).

I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet og der er mulighed for bevægelse og adspredelse.

Målet er at skabe trygge rammer for behandlingen med plads til leg, omsorg og adspredelse så familierne kan have en så almindelig og tryg hverdag som muligt under indlæggelse og behandling. Det er et hospitalsbyggeri, der vil sætte nye standarder for behandling, og som kan være med til at udvikle danske sundhedsvæsen i en ny retning.

To hænder samler alle børn og unge og fødende

BørneRiget får et helt særligt kendetegn; en bygning formet som to hænder samler alle børn, unge og fødende under ét tag og tager hånd om hele familien. Hænderne som organisationsprincip er gennemført i hele bygningen med et tydeligt offentligt center med opholdsområde for familien, der udgør håndleddet.


Plantegning af BørneRiget (illustration: 3XN)Hver finger indeholder sengestuer, og for enden af hver 'finger' åbner der sig dobbelthøje vinterhaver med forskellige temaer og oplevelser, der tilpasses de forskellige patienters behov - fra den fødende til børnehavebarnet og teenageren. Finger-designet sikrer korte afstande ud til de enkelte sengestuer i hver 'finger' og sikrer samtidig, at der fra alle sengestuer er max 7 – 20 meter til nærmeste have, som i et almindeligt hus. 

Visioner og designprincipper

Visionen med BørneRiget er at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier.  Fem designprincipper er styrende for bygningen og organisationen:

 • Integreret leg: Legen skal være en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.
 • Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på BørneRiget
 • Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.
 • Den gode rejse: Patientrejsen i BørneRiget skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.
 • Klare zoner: BørneRiget skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Fakta om BørneRiget

60.000 m2 nyt hospital til børn, unge og fødende, bestående af:

 • 151 senge til børn og unge
 • 33 senge til voksne
 • 15 operationsstuer
 • 34 opvågningspladser
 • 14 fødestuer
 • 30 ambulatorierum til voksne
 • 36 daghospitalspladser til børn og unge
 • 14 pladser til blodprøvetagning
 • 57 ambulatorierum til børn og unge
 • 1 almen og nuklear diagnostisk enhed
 • 1 enhed for træning og rehabilitering

En helt almindelig hverdag på BørneRiget 2025

 • 1050 medarbejder møder på ind på arbejde 
 • 200 Studerende træder ind ad døren 
 • 102 ph.d.-studerende er i gang med at forske 
 • 700 Patienter møder ambulant 
 • 184 Børn, unge og fødende er indlagt 
 • 100 Gravide maver bliver scannet 
 • 14 Børn kommer til verden 
 • 36 Børn bliver opereret 
 • 22 Nyfødte ligger i kuvøse

Pressekontakt

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88
 • Følgegruppeformand for den politiske følgegruppe, regionsrådsmedlem Leila Lindén (S): 20 15 10 55
   
 • Ole Kirk's Fond, Head of Communication, Ulla Lundhus tlf. 53 19 47 67

 • Rigshospitalet: Pressekonsulent Linda Svenstrup Munk tlf. 22 96 68 98 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor