Bettina Lundgren får topjob

Centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk Center, tiltræder stillingen som direktør for Nationalt Genom Center til september.
Den 1. september 2019 tiltræder centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk Center, stillingen som direktør for Nationalt Genom Center, der er krumtappen i den nationale strategi for personlig medicin og bliver en selvstændig institution under Sundheds- og Ældreministeriet. 

Betina Lundgren skal som direktør for Nationalt Genom Center i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen etablere og implementere en ny, national infrastruktur, der skal understøtte arbejdet med at udbrede personlig medicin i Danmark. 

- Jeg har været utrolig glad for samarbejdet med alle de mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere her på Rigshospitalet. Nu ser jeg frem til den nye opgave, hvor jeg sammen med de mange interessenter på området - blandt andet Rigshospitalet - skal sikre implementering af den nationale strategi for personlig medicin i Danmark til gavn for patienter og borgere i hele landet, siger Bettina Lundgren.


Tillykke fra hospitalsdirektøren
Om Bettina Lundgrens fratrædelse siger hospitalsdirektør Per Christiansen:

- Jeg ønsker Bettina tillykke med den nye stilling og sender en stor tak for hendes indsats på Rigshospitalet – både som centerdirektør, som ildsjæl på forskningsområdet og ikke mindst hendes indsats for at få etableret Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin og for at få samarbejdet for udvikling af personlig medicin og bedre behandling for den enkelte patient godt i gang.

-Med sin store faglige indsigt og lange ledelseserfaring vil Bettina være et stærkt bidrag til, at det Nationale Genom Center kan komme bedst muligt fra start med, gennem den nye infrastruktur, at understøtte arbejdet med at udbrede personlig medicin i hele landet.
Redaktør