Hvor lidt motion skal der til for at bremse type 2-diabetes?

​Forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet vil undersøge, om moderat motion kombineret med en kostomlægning er tilstrækkeligt til at bremse eller helt stoppe sygdomsudviklingen hos nydiagnosticerede patienter med type 2-diabetes. 
Vent...

Det vakte stor opsigt, da forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed i perioden 2015-2017 kunne vise, at patienter med type 2 diabetes kunne droppe den glukosesænkende medicinen, hvis de ændrede kosten og trænede hårdt seks gange om ugen. Danske DR-seere kunne følge med i det såkaldte U-Turn-projekt fra sofaen, mens sundhedseksperten Chris MacDonald i bedste sendetid forsøgte at hjælpe seks deltagere med type 2-diabetes med en komplet livsstilsændring. Sideløbende kørte forskningsprojektet med 98 forsøgsdeltagere, der fik ”U-turn”-behandlingen.

Deltagerne i både TV- såvel som forskningsprojektet - opnåede bemærkelsesværdigt gode resultater, men kravene til træningsindsatsen var også urealistiske for de fleste mennesker, lød kritikken.  Så ud fra tesen om, at en pille kun virker, hvis man tager den, så vil forskerne nu undersøge, hvad der sker, hvis man reducerer træningsmængden til halvdelen af den oprindelige volumen (dvs. tre gange 60 minutter om ugen henover fire måneder). Det forklarer professor Bente Klarlund Pedersen fra Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet.

”Vi bliver tit spurgt, hvor lidt træning man kan nøjes med for at opnå resultater. Nu prøver vi forskningsmæssigt at belyse, om moderat træning er nok, hvis patienter med type 2-diabetes skal bremse eller helt stoppe sygdomsudviklingen. For øjeblikket søger vi forsøgspersoner, som vil deltage i studiet,” siger Bente Klarlund Pedersen.

Bente Klarlund 708 - 379.jpg

Foto: Professor Bente Klarlund Pedersen leder forskergruppen, der skal undersøge moderat motions betydning for udviklingen af type 2-diabetes.

18,5 millioner fra Trygfonden 

Det nye studie hedder DOSE-EX (sammenskrivning af DOSE og EXERCISE) og er en del af et stort forskningsprojekt kaldet Klinik for Intensiv Livsstilsintervention, som blev støttet af TrygFonden med 18,5 millioner kroner 2018. Projektet er forankret ved Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Hovedformålet er at oversætte de kliniske forskningsresultater til en effektiv og anvendt behandlingsform for patienter med type 2-diabetes. Udover et fokus på at reducere træningsvolumen tester de it-løsninger (eks. trænings-ure og apps) til at understøtte patienternes motivation og fastholdelse i træningen. Disse projekter tager udgangspunkt i patienternes sundheds- og IT-kompetencer (såkaldte eSundhedskompetencer). 

Bremser man sygdommen?

Da den kliniske U-Turn-undersøgelse blev afsluttet i 2017, så forskerne, at mere end 50% af deltagerne kunne stoppe brugen af diabetesmedicin. Studiet blev udgivet i det toneangivende tidsskrift JAMA. Men da forskerne udelukkende kiggede på deltagernes blodsukkerniveauer, var den kliniske betydning af at kunne stoppe den glukosesænkende medicin uafklaret. Ved at kigge på bugspytkirtlens insulinproducerende funktion vil forskerne nu undersøge, i hvilket omfang kan bremse denne central del af sygdommen ved motion og kostomlægning.

Diagnosen type 2-diabetes stilles, når langtidsblodsukkeret, som er et udtryk for den gennemsnitlige blodglukose, overstiger en grænseværdi (48 mmol/mol) i en blodprøve. Dette er et udtryk for, at bugspytkirtlen ikke længere kan producere tilstrækkeligt insulin til at holde blodglukosen nede. Denne overbelastning af bugspytkirtlen vil resultere i, at de celler der producerer insulin, mister deres funktion og senere dør. Tidligere mente man, at denne funktion ikke kunne genvindes, men nyere studier har vist, at personer med kort type 2 diabetes-varighed måske kan genvinde den insulinproducerende funktion ved kostomlægning eller med visse typer af fedmekirurgi. Forskerne fra Center for Aktiv Sundhed bliver de første til at undersøge, hvor lidt træning der skal til opnå denne effekt.

Livsstilsomlægning kræver støtte

Behandlingen af de fleste patienter med type 2 diabetes går på tværs af flere sektorer og aktører. Derfor indgår en række partnere (herunder kommuner, almen praksis, Diabetesforeningen, diabetespatienter og civilsamfundsaktører, m.fl.) i et netværk om projektet. Disse aktørers input skal indgå i udviklingen af et sammenhængende tværsektorielt program, som tager udgangspunkt i patienternes ønsker om støtte, og som kan implementeres i eksisterende praksis. Partnerne skal dermed hjælpe til at identificere, hvilken type af støtte patienterne har behov for, og ikke mindst hvornår de har brug for denne støtte. Her kan IT-løsninger igen være relevante. 

I løbet af nogle år vil alle erfaringer blive afprøvet i et stort interventionsstudie, som kommer til at foregå i primærsektoren.

Forsøgspersoner søges

Forskerne mangler forsøgspersoner og søger derfor 80 deltagere til at indgå i undersøgelsen henover de næste to år. Inklusionskriterierne for at deltage er, at man har type 2 diabetes af en varighed på mindre end syv år, ikke tager insulin, ikke har følgesygdomme og har et lavt fysisk aktivitetsniveau. Hvis man passer på profilen, kan man finde mere information her - eller ved at sende en e-mail til dose-ex.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor