Rejsehold i hjerte og lunger

Kufferterne er pakket, men destinationen er ukendt. Et udvidet, døgnbemandet ECMO-team er landet på Rigshospitalet og rykker ud med livreddende behandling, når hjertet og lungerne svigter heltPå hjerteintensiv i afsnit 4141 bliver der trænet hårdt, så alt er klappet og klart til influenzasæsonen. Det er ofte på denne tid af året, at de kritisk syge hjerte-lungepatienter begynder at melde sig, og hvor behandling med en hjerte-lungemaskine kan være den sidste livline, når respiratorbehandling ikke er tilstrækkelig. 

Gammel teknik på nye hjul

Selvom behandlingen med de kunstige lunger, der i lægetermer bærer det mundrette navn Extra Corporal Membrane Oxygenation (ECMO), har eksisteret i mange år, så er arbejdsgangen omkring den højtspecialiserede udgående funktion ny – både for Rigshospitalets hjerte-lungespecialister og for Akutberedskabets reddere i den nyindrettede ECMO-ambulance, hvor der er gjort plads til udstyret og den øgede bemanding.

- Vi taler om en gammel teknik, der har fået nye hjul. For vi har jo kendt ECMO helt tilbage til 1970’erne, hvor de første patienter kom på hjerte-lungemaskinen. Men det er nyt for os, at vi nu har et set-up og et team, der er trænet til at kunne rykke ud på landevejene med en transportabel letvægtsudgave af hjerte-lungemaskinen. På den måde er vi en forlænget arm, der kan hjælpe på de lokale sygehuse og sørge for, at patienterne bliver stabiliseret på ECMO og kørt eller fløjet til videre behandling på Rigshospitalet, siger overlæge Hasse Møller-Sørensen, Thoraxanæstesiologisk Klinik, der er en del af ECMO-teamet og har været med til at opbygge det nye set-up på Rigshospitalet.

- Det er en stor opgave for os, at vi nu modtager alle østdanske voksenpatienter og alle børn i landet med behov for ECMO, så vi har arbejdet hårdt på at få organisationen og den udgående funktion op at køre. I den proces har det været en stor hjælp, at vi kan trække på erfaringerne fra vores kolleger i Aarhus og Sverige, dels under ombygningen af ambulancen i samarbejde med Region Hovedstadens akutberedskab, og dels når vi løbende har fintunet, trænet og forbedret arbejdsgangene ved transport af patienter og udstyr. På længere strækninger, for eksempel fra Jylland, Fyn og Bornholm, kommer vi ofte ud med helikopteren, og her gælder det også om at være skarp på arbejdsgangene, siger Hasse Møller-Sørensen.
Teamet forventer at få cirka 20 årlige udrykninger. 

Svineinfluenza aflivede skepsis

Svineinfluenzaen, der ramte store dele af kloden i 2010, hjalp ECMO-behandlingen på vej, fortæller overlæge Jakob Gjedsted, der til daglig arbejder med anæstesi og intensiv behandling af hjertebørn på Rigshospitalet – og er en del af det nye ECMO-team.

- Svineinfluenzaen lærte os, at det kan blive nødvendigt med en behandling for de sværest ramte patienter med lungesvigt, når konventionel respiratorbehandling ikke er nok. Den store forekomst af indlæggelser med akut lungesvigt som følge af influenzaen gjorde, at vi fik opbygget en rutine og større sikkerhed omkring behandlingen med ECMO-maskinen. Og det fejede også den skepsis, der herskede omkring teknikken i lægefaglige kredse, af banen. For vi redder jo menneskers liv. Liv, som ville være gået tabt tidligere, inden vi genindførte behandlingen til denne udvalgte gruppe af patienter. 

- ECMO er ikke den første behandling, vi vælger. Behandlingen er meget kompliceret, og selvom vi har opbygget en stor rutine og sikkerhed med ECMO, vil vi altid sikre os, at alle andre behandlingsmuligheder for patienter med svært lungesvigt er udtømte, før vi overvejer den sidste udvej. Men det er så livsbekræftende og rørende at se, hver gang en familie rejser sig efter et forløb med ECMO. Så bliver man alligevel lidt påvirket, også når det ikke ender lykkeligt, siger Jakob Gjedsted.

Hvad er ECMO-behandling?

• ECMO-maskinen er en hjerte-lungemaskine, som helt eller delvis overtager hjerte-lungefunktionen.

• Med ECMO sendes patientens blod gennem et slangesystem ved hjælp af en pumpe, som fungerer som patientens hjerte. Pumpen sender blodet gennem den kunstige lunge, oxygenatoren, og blodet bliver iltet. Samtidig fjernes kuldioxiden, blodet opvarmes og returneres til patienten.

• Behandlingen gives typisk til patienter med lungesvigt som følge af livstruende infektion, lungebetændelse og blodforgiftning – samt til akutte patienter med hjertesvigt, hvor ECMO kan forlænge livet, mens behandlingen fortsætter, eller til et nyt hjerte er på vej.


ECMO på Rigshospitalet

• Rigshospitalet udfører, ligesom Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, ECMO-behandling til akutte patienter med hjertesvigt.

• Siden 1997 har Rigshospitalet haft landsfunktion på ECMO-behandling af lungesvigt hos nyfødte børn i Neonatalklinikken, hvor behandlingen kan hjælpe med at holde hjerte og lunger i gang, indtil barnets organer er helet og selv kan tage over.

• For større børn har Rigshospitalet også fået landsfunktion på ECMO-behandling. Det skete i april 2018 – halvandet år efter samlingen af hjertekirurgien for alle børn i Danmark.

• Behandlingen af voksne ECMO-patienter er blevet delt i to centre, øst og vest, således at Rigshospitalet fra september 2018 tager sig af de østdanske patienter, mens Aarhus Universitetshospital fortsat har de voksne patienter vest for Storebælt. Forventningen er, at der vil være cirka 20 årlige behandlinger udenfor Rigshospitalet.
Redaktør