P-piller mindsker forekomsten af kræft i æggestokkene

Nyt dansk-engelsk registerstudie viser, at kvinder, der bruger p-piller har en nedsat forekomst af kræft i æggestokken sammenlignet med kvinder, der ikke bruger p-piller.
Vent...
Tidligere studier har dokumenteret, at ældre typer af p-piller, de såkaldte 1. og 2. generations p-piller giver en beskyttelse mod kræft i æggestokken. Nyere p-pilletyper med mindre østrogen og nye gestagentyper er ikke tidligere undersøgt. 
I et nyt stude har forskere fra Rigshospitalet og Aberdeen vist, at også nyere p-pilletyper beskytter mod kræft i æggestokken.

I studiet indgår 1,9 millioner danske kvinder i alderen 15-49 år. Studiet er publiceret i British Medical Journal torsdag d. 27. september.

Blandt de kvinder i studiet, der aldrig havde brugt p-piller, fik 7,5 kvinder ud af 100.000 pr. år kræft i en af æggestokkene. Blandt kvinder, som havde anvendt p-piller på et eller andet tidspunkt, viste studiet, at 3,2 kvinder pr. 100.000 kvinder pr. år fik kræft i en af æggestokkene. Altså mindre end halvt så mange tilfælde. Jo længere kvinderne havde brugt p-pillerne, desto større var beskyttelsen.

Kvinder, som alene havde anvendt gestagen-produkter uden østrogen (fx mini-piller eller hormonspiral), oplevede ikke den beskyttelse, man fandt blandt kvinder, som havde anvendt kombinations-p-piller med både gestagen og østrogen. 
Studiet viste ikke konsistente forskelle på beskyttelsen blandt brugere af kombinations-p-piller med forskellige typer gestagen. 

Beskyttelsen aftager, når man stopper med at tage p-piller

Beskyttelsen mod kræft i æggestokkene blev gradvist mindre, efter at kvinderne var stoppet med at bruge af p-piller, og beskyttelsen forsvandt efter nogenlunde lige så mange år, som de havde været anvendt.
Med den brug af p-piller, som fandt sted i Danmark i perioden 1995-2014 skønner forskerne, at  omkring 21% af de kræfttilfælde i æggestokken, som ville have forekommet blandt kvinder under 50 år uden brug af p-piller, er blevet forebygget ved brug af p-piller. 

Studiet er det største, der hidtil er gennemført vedrørende indflydelsen af hormonel kontraception på risikoen for udvikling af kræft i æggestokken. 

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Professor Øjvind Lidegaard, Gynækologisk klinik, Rigshospitalet. T
  • Mobil: 4063 2268 
  • E-mail: Oejvind.Lidegaard@regionh.dk 

Læs originalartiklen:

Iversen L, Fielding S, Lidegaard Ø, Mørch LS, Skovlund SW, Hannaford PC. Contemporary hormonal contraception and ovarian cancer in young women: A nationwide cohort study. BMJ 2018; 362: k3609
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor