Nye fasteregler til børn: Kun 1 time uden at få noget at drikke

Børn og unge må fremover drikke vand og saftevand helt op til én time før en operation. Det er de nye anbefalinger fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, som Rigshospitalet nu tager i brug.  

Når et barn skal opereres i Danmark og resten af Europa, har det hidtil være gældende praksis, at barnet skulle faste, dvs. måtte ikke spise fast føde, de sidste 6 timer inden en operation, og barnet måtte heller ikke drikke de sidste 2 timer inden en operation, dvs. barnet skulle ’tørste’.


Drik klare væsker ind til en time før operationen

Men nu er der godt nyt til alle børn og unge og deres familier: Fremover skal børnene stadig faste 6 timer før en operation, men de skal kun ’tørste’ én time før, og de opfordres til at drikke klare væsker helt ind til den sidste time før operationen for at være veltilpas og klar til operationen.

De nye retningslinier kommer på baggrund af et konsensus-statement fra eksperter på området, der har gennemgået forskningen på området. Klinikchef Torsten Lauritsen fra Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret forklarer det på følgende måde: 

- 2-timers grænsen for at drikke klare væsker blev i sin tid blev fastlagt for at mindske risikoen for, at maveindholdet løb tilbage i lungerne under operationen. Nyere forskning har dels påvist, at det sker yderst sjældent, dels er uafhængigt af om tørsteperioden er en eller to timer. Derudover har nyere forskning vist, at mavesækken tømmer sig hurtigere end hidtil troet, så selv om et barn drikker et glas saft en time før en operation, forsvinder det inden operationen. 

En lille ændring med stor betydning

For familierne kan den lille ændring fra to til én time betyde meget. Fokus kan nu i højere grad være på børnenes velbefindende uden så skrappe restriktioner mod at drikke inden bedøvelse. Et barn, der fx skal opereres på Rigshospitalet kl. 8 om morgenen ville tidligere ikke kunne nå at drikke inden, det skulle til operation.
Faste og tørsteperioden ville dermed i praksis strække sig fra aftenen før.

- Med de nye regler, hvor vi tilmed tilskynder børnene at drikke frem til en time før bedøvelsen, vil vi opleve færre børn, der er urolige pga. tørst og dehydrering. De vil formentlig oftere komme til operation gladere og fysisk mere veltilpasse. I forhold til operationsplanlægningen vil de nye fasteregler også have stor betydning. Vi vil opleve færre forsinkelser pga. at børnene ikke er fastende.  I princippet gælder de nye regler alle børn, men det er dog altid den enkelte anæstesilæge, der vurderer, om barnet må drikke eller ej. Der kan være akutte eller kroniske tilstande hos barnet, der kan forsinke den normale tømning af mavesækken. understreger Torsten Lauritsen.

Torsten Lauritsen har sammen med overlæge Mona Tarpgaard fra Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedortoCentret stået i spidsen for at få de nye anbefalinger omsat til en fælles VIP i Region Hovedstaden, såvel som i Region Sjælland, som skitserer reglerne i detaljer for sundhedsfaglige. 

De nye fasteregler

De nye fasteregler, som er beskrevet i VIP’en og på DASAIM's hjemmeside er som følger: 
6 timer for fast føde og mælk - fraset brystmælk
4 timer for brystmælk
1 time for klare væsker (vand, saft, te, kaffe, sodavand og juice uden frugtkød)
Børn bør opfordres til at drikke ½-1 glas af klare væsker op til 1 time før anæstesi

Barnets behov i fokus

Både Mona og Torsten er begejstrede for de nye regler, da de sætter barnet i fokus. 

- Tidligere forbød vi dem at drikke de sidste to timer før en operation, med de nye regler tilskynder vi dem til at drikke op til en time før, og det kan være med til at mindske det ubehag, de føler ved situationen og mindske deres følelse af sult, så de er mere veltilpasse, forklarer Torsten Lauritsen. Det kommer til at betyde noget for hele familien, fortæller han; - Når en operation af en eller anden årsag bliver udskudt, betyder de nye retningslinier, at barnet kan få noget at drikke i ventetiden Torsten Lauritsen forudsiger derfor markante forbedringer for børn og unge i forbindelse med operationerne og de gener der er ved at skulle både faste og tørste i forbindelse med operationen. Disse gener bliver markant mindre, håber han.

- Der er også en potentiel sundhedsfaglig gevinst ved de nye fasteregler, forklarer overlæge Mona Tarpgaard:  Børn, der har fastet i 6 timer og tørstet i to timer inden en operation, kan være mere eller mindre dehydrerede, og vi er ofte nødt til at give væske intravenøst under en bedøvelse, og det vil vi formentlig få mindre behov for nu, fordi børnene er blevet opfordret til at drikke klar væsker helt op til en time før, forklarer hun. 

Implementeres nu i praksis

De nye fasteregler vil i løbet af kort tid blive implementeret over hele Rigshospitalet i forhold til børn og unge, mens der for voksne ingen ændringer er foreløbigt.  

Voksne skal derfor stadig tørste 2 timer før en operation.

VIP om fasteregler for børn og unge
Redaktør