Ny seniorforsker: Den gode samtale med familien kan hjælpe patienter med hjernetumorer

Sygeplejerske og ph.d. Karin Piil er nyudnævnt seniorforsker i Onkologisk Klinik, Finsencentret. Hun undersøger, hvordan man med gode samtaler og familiestøtte kan forbedre livskvaliteten hos patienter med hjernetumorer.

En styrket forskning i livskvalitet, symptomer og mestringsstrategier skal hjælpe patienter med hjernetumorer bedre gennem sygdomsforløbet. I Onkologisk Klinik, Finsencenter, skal sygeplejerske og ph.d. Karin Piil som ny seniorforsker være med til at sætte fokus på, hvordan bedre samtaler med familien kan være med til at forbedre livskvaliteten for  patienter med en hjernetumor.  

Et fagligt bedømmelsesudvalg har bedømt hendes forskning kvalificeret på seniorforskerniveau, og hun får nu muligheden for at fortsætte sit mangeårige arbejde med neuro-onkologiske patienter. Karin Piil har i sit arbejde fulgt denne gruppe patienter gennem hele patientforløbet fra kirurgisk til onkologisk behandling, som langtidsoverlevere i et opfølgningsforløb og i forløb med efterladte pårørende. Hendes forskning har haft fokus på mestringsstrategier, som f.eks. håb, og hvordan familier og netværk kan inddrages i patientforløbet.

- Patienter med maligne primære hjernetumorer bliver meget afhængige af familie og pårørende, fordi de ofte får komplekse symptomer og kognitive udfordringer, såsom ændret personlighed, nedsat hukommelse og reduceret opmærksomhed, siger Karin Piil. 

Forskergruppen undersøger for øjeblikket, i hvilken grad familie- og netværkssamtaler kan hjælpe familien til at tale bedre sammen for at støtte og hjælpe hinanden. 

Karin Piils nuværende arbejde med familie- og netværkskonsultationer til patienter med maligne hjernetumorer er en del af et projekt under forskningsprogrammet ”Models of Cancer Care”, hvor sygeplejersker uddannes på Kalmar Universitet i Sverige til at varetage de specifikke samtaler. Fokus er på, at sygeplejerskerne skal være facilitatorer i modsætning til løsningsagenter.

- Ægtefæller og børn får ikke altid talt med patienten om det, som bekymrer dem. Vi kan hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de på den bedste mulige måde kan støtte hinanden til at leve med den ændrede livssituation, siger hun. 

Karin Piil fortsætter sit samarbejde med de kliniske og tværfaglige specialister om kvalitets- og forskningsudvikling i Onkologisk klinik.  Derudover er Karin Piil bedømt lektorkvalificeret og ansat som ekstern lektor på Aarhus Universitet. Forskningsplanen inkluderer patient- og pårørendeperspektiver på det neuro-onkologiske sygdoms- og behandlingsforløb. Vigtige fokusområder er patienternes symptomer som f.eks. kognitive udfordringer, deres livskvalitet, familiedynamik og patient- og pårørendeinddragelse i forskningsprocesser og beslutningsprocesser.Redaktør