Morten Breindahl er ny klinikchef for Neonatalklinikken

Overlæge og patientflowchef Morten Breindahl fra Karolinska Universitetshospital skal fremover stå i spidsen for Neonatalklinikken på Rigshospitalet.

Vent...


Morten Breindahl er pr. 1. november ansat som ny klinikchef i Neonatalklinikken. Han afløser overlæge Steen Hertel, som går på pension.

Morten Breindahl kommer fra en stilling som Patientflowchef på Karolinska Universitetshospital Universitetssjukhuset Stockholm, hvor han de sidste to år har været hovedansvarlig for alle patientforløb med ekstremt for tidligt fødte børn. Desuden har han været chef for NeoPETS (Neonatal and Paediatric Emergency Transport Service) på Karolinska, som årligt gennemfører mere end 300 akutte og planlagte neonatale transporter med ambulance, fly og helikopter i og uden for Sverige.

Inden Morten Breindahl blev læge og speciallæge i pædiatri og forsvarede sin ph.d.- afhandling om RSV-infektioner hos små børn, gennemgik han en officersuddannelse i Forsvaret og er i dag stadig major af reserven. Denne omfattende ledelsesmæssige ballast har han siden suppleret og udviklet teoretisk som praktisk såvel i Danmark som i Sverige.

Morten Breindahl har tidligere været ansat på Rigshospitalets Neonatalklinik som afdelingslæge og leder af transportholdet. Det var under denne ansættelse, at han blev ekspert i neonatologi og i en årrække var præsident for European Society for Neonatologi (ESN). Han spillede samtidig en central rolle i en række forskellige udviklingsprojekter, herunder udvikling af Babylancen og nye transportkuvøser til ambulance- og flytransport af syge nyfødte børn. Sideløbende med sit kliniske arbejde udviklede og patenterede Morten Breindahl en plasticpose til umiddelbar postnatal stabilisering og genoplivning af det for tidligt fødte barn; et produkt som i dag anvendes på neonatalafdelinger i mere end 45 lande i verden, herunder også på Rigshospitalets Neonatalklinik eller 'GN', som klinikken også kaldes blandt ansatte

"Det er mit drømmejob at komme tilbage til Rigshospitalet som klinikchef for Neonatalklinikken", siger Morten Breindahl om jobskiftet til Neonatalklinikken. "GN er en unik neonatalafdeling i Danmark med en række specifikke landsdels- og landsfunktioner, og dermed også helt særlige muligheder for at påvirke udviklingen af neonatologien som speciale. Vi skal markere os på niveau med de bedste i verden med fokus på det gode og sammenhængende patientforløb samt den familiecentrerede pleje og behandling. GN har mange yderst kompetente og dedikerede medarbejdere, der brænder for neonatologien, som jeg gør, og jeg glæder mig til sammen med Mette Andersen at skabe optimale muligheder for forsat udvikling af klinikken", siger Morten.

"Jeg har på Karolinska fået værdifuld erfaring med ledelse af medarbejdere i et stort og komplekst sundhedsvæsen under store forandringer med fokus på værdi- og tillidsbaseret ledelse. Den erfaring vil jeg i høj grad kunne drage nytte af i arbejdet som klinikchef for Neonatalklinikken", forklarer Morten.

Morten Breindahl indgår i klinikledelsen af Neonatalklinikken sammen med ledende oversygeplejerske Mette Andersen.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der valgte at pege på Morten Breindahl som ny klinikchef, og centerledelsen i Juliane Marie Centret, Merete Lange og Mette Friis glæder sig til samarbejdet med Morten Breindahl:

"Vi glæder os meget til samarbejdet med Morten Breindahl. Hans erfaringer fra tiden på Karolinska og hans tilgang til at arbejde med børn og syge nyfødte er yderst relevante og brugbare i det arbejde, vi har foran os frem mod BørneRiget, som åbner i 2024", fortæller Merete Lange og Mette Friis.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor