Målrettet støtte til sekretærerne

Siden februar har et dreamteam af SP-kyndige sekretærer rykket ud på tværs af Rigshospitalets klinikker for at problemknuse lokalt.- Jeg tror, vores hovedproblem har været, at vi ikke var tilstrækkeligt forberedt før overgangen til Sundhedsplatformen. Vi er ikke blevet lært ordentligt op, og det slås vi stadig med følgerne af. Simpelthen fordi vi i et forsøg på at komme gennem arbejdsdagen har brugt SP anderledes, end systemet egentlig er tænkt, indleder lægesekretær Marie Christiansen fra Infektionsmedicinsk Klinik.

Derfor rakte klinikken hånden i vejret før sommerferien og bad om assistance fra Rigshospitalets særlige Sekretærenhed. Herfra kom Heidi Madsen ud til Infektionsmedicinsk Klinik, og hun genkender det billede, Marie Christiansen tegner:

- Det, jeg mødte, var en sekretærgruppe, som var meget presset i arbejdsdagen. Bl.a. fordi de forsøgte at køre rundt om SP i stedet for at bruge de muligheder, systemet faktisk rummer. Min opgave er derfor at vise nogle andre veje ind i SP, så de oplever at få hjælp af systemet i stedet for at blive modarbejdet af det. De forsøgte at bruge SP som de brugte GS/Opus (de gamle systemer) i stedet for at se de nye lettere arbejdsgange tværfagligt.

Sparer tid og mindsker fejl

Heidi Madsen har arbejdet med hele sekretærgruppen på Infektionsmedicinsk Klinik. En del af indsatsen har været at klæde Marie Christiansen på til at kode i SP og lave præferencelister. En anden indsats har været at hjælpe sekretærerne til at bygge en særlig weekendkalender til de patienter, der skal ses ambulant i weekendenden. 

- Tidligere skrev sygeplejersker og læger små papirlapper, når de havde aftalt et weekendbesøg med en patient. Nu er der en særligt bygget weekendkalender i SP, hvor klinikerne kan booke patienten ind direkte. Det letter arbejdsgangene og giver et overblik, som gør det lettere at se, hvilken bemanding der er brug for. Samtidig får de medarbejdere, som arbejder i weekenden, en bedre oversigt, og de kan med det samme gå ind og skrive notat på patienterne, siger Marie Christiansen.
- Det er et fint eksempel på vores stjernestunder i Sekretærenheden, siger sekretærenhedens leder Aase Svenningsen og fortsætter:

- Hvor vi hjælper med at gøre hverdagen lettere til gavn for både patienter og personale. Der er stadig mange steder, hvor man skaber problemer for sig selv og for andre, fordi man ikke bruger SP, som det er tænkt. Fordi man er presset, og fordi man har svært ved at overskue et komplekst system, bliver fokus let at få fjernet problemet fra ens egen liste, selvom det tit ender med at skabe problemer andre steder.

Målrettet støtte 

Tilbage på Infektionsmedicinsk Klinik har Marie Christiansen i hvert fald delvist fået justeret sit syn på SP. Systemet giver stadig udfordringer i en travl hverdag, men: 
- Hvis vi brugte SP på den rigtige måde, er det måske slet ikke så tosset et system. Det rummer smarte funktioner, som helt sikkert kan spare tid og unødvendige arbejdsgange. Men det er bare umuligt at nå at udforske på egen hånd i en presset hverdag, siger hun. 

Fra enhedens side lyder den foreløbige konklusion på samarbejdet:
- Jeg synes, at de har rykket sig rigtigt meget på forholdsvis kort tid. Det viser også lidt om, hvor meget man faktisk kan flytte, hvis man sætter målrettet ind med støtte til dem, som sidder med udfordringerne inde på livet, siger Heidi Madsen.

Kort om Sekretærenheden

Siden februar i år har 12 lægesekretærer fra Rigshospitalet været samlet i en fælles enhed, som skal rette fejl og mangler vedrørende registrering og kodning samt finde de mest optimale arbejdsgange i SP mono- som tværfagligt. Enheden hjælper med både små og større problemstillinger primært blandt sekretærerne. Vil du vide mere om Sekretærenheden, kan du kontakte enhedens leder Aase Svenningsen på tlf. 51 33 08 52 eller mail.Redaktør