- Jeg troede, det ville være kaotisk. Men det fungerer virkelig godt

Vagtoverlevering med patienten er en stor succes i et sengeafsnit i Onkologisk Klink. Både patienter og sygeplejersker er glade for den nye ordning.
- Ikke umiddelbart et vinderprojekt.

Sådan tænkte Mille Guldager Christiansen, klinisk sygeplejespecialist, ved tanken om at sygeplejerskernes daglige vagtoverlevering skulle finde sted med patienter på stuerne i stedet for bag personalestuens lukkede dør på sengeafsnit for patienter med gynækologisk kræft og hjernetumorer.

Og det var ikke fordi, at hun ikke selv troede, at det ville være en god ide.

- Internationale erfaringer viser, at det har flere fordele: Blandt andet mindsker det risikoen for fejl og misforståelser, pårørende får mulighed for at være med og stille spørgsmål, patienten føler sig tryggere og patienttilfredsheden er ganske enkelt højere, siger Mille Guldager Christiansen i en opremsning af bare nogle af de fordele, der medvirkede til, at hun sagde ja til at være projektleder.

Men hun vidste, at det ville være svært, fordi hun også selv syntes, at det var noget af en forandring pludselig at skulle stå sammen med kollegerne og overlevere sammen med patienten.

- Kan vi vise vores bekymringer, kan jeg sparre med min kollega, hvordan kan vi tale om de svære ting; såsom samtaler om prøver med dårlige svar, som man har haft med patienten, vil patienter og pårørende have mange spørgsmål? Der var meget nyt, og tanken var virkelig grænseoverskridende. fortæller sygeplejerske Sara Bak Rykær, der også er med i projektgruppen.

Sygeplejerskerne har cirka en halv time til at overdrage de typisk ni patienter på afdelingen – og med gåtur fra stue til stue overlader det kun et par minutter til hver patient.

Grundigt forarbejde og tilretning undervejs

Den syv mand store projektgruppe lavede et grundigt forarbejde, der blandt andet indeholdt en lommeguide for, hvad en overlevering skulle indeholde, en demonstrationsvideo samt patientinformation.

- Vi gennemgik dagsrytmerne på stuerne og samlede materiale, der beskrev fordelene i en mappe, og vi havde et personalemøde, hvor vi lyttede til og tog sygeplejerskernes tanker om projektet alvorligt og sørgede for, at alle blev hørt. Udgangspunktet var ikke, at vi hidtil havde gjort noget forkert, men at det, vi skulle i gang med, var en forbedring, fortæller Mille Guldager Christiansen.

I januar 2018 gik overleveringen med patienterne så i gang. Først på enkelte stuer, men hurtigt blev det udbredt til hele afsnittet og med mulighed for tilretninger undervejs:

  - Vi holdt i starten ét ugentligt møde, hvor vi drøftede konkrete udfordringer og havde erfaringsudveksling og gav hinanden feedback. Det kunne eksempelvis være at overdragelsen ind imellem tog for lang tid – og så måtte vi træne i at blive skarpere på den del, siger Mille Guldager Christiansen.

Et hjælpsomt element var en re-implementering af patienttavlerne, med inspiration fra Neurokirurgisk Klink, der har haft stor succes med en nydesignet udgave.
- Tavlen er gået fra at hænge lidt anonymt til at være et sted, hvor patienten og pårørende kan få et samlet overblik over, hvad der skal ske, samt hvor langt patienten er i forløbet. Patienten kan desuden notere spørgsmål, og tavlen kan derfor også bruges i forbindelse med vagtoverleveringen siger Mille Guldager Christiansen.

Patientglæde gav holdningsskred

Både Mille Guldager Christiansen og Sara Bak Rykær har store roser til kollegerne for at tage en ny og meget omvæltende arbejdsgang til sig.

- Det hjalp særligt, at vi fik meget positive tilbagemeldinger fra patienterne. Det gav et holdningsskred i personalegruppen. Det er jo derfor, at vi er her: For patienternes skyld, siger Mille Guldager Christensen.

Patienttilfredsheden er steget markant på afdelingen, viser både en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews med patienter som Mille Guldager Christiansen har fulgt projektet op med:

- Det er meget betryggende, og det giver en helt anden professionalisme, og det giver en tryghed og en vis værdi som patient. Og dem har vi brug for. Man ved jo godt, hvad vi allesammen fejler, og at mange af os ikke har en så lang holdbarhedstid eller gode odds, som en af patienterne sagde i et interview.

”Mine fordomme blev manet i jorden”

På forhånd frygtede Sara Bak Rykær, at hun som sygeplejerske kunne føle sig udstillet foran patienterne, hvis der var ting, hun ikke kunne svare på eller, at hun havde haft en svær samtale med patienten, som skulle overleveres.

- Men det er faktisk nemmere, når man sammen med patienten kan sætte ord på en samtale om eksempelvis hospice – nemmere end at skrive eller læse om det på en skærm. Patienterne er glade for at være en del af overleveringen og supplerer gerne. De går ikke så meget op i om alt kan besvares på stedet, men at det, der siges, er rigtigt, siger Sara Bak Rykær.

Den nye procedure har betydet, at sygeplejerskerne ser patienterne fra vagtens start – og i øvrigt, at patienterne ringer mindre efter sygeplejerskerne om eftermiddagen, mens de er indlagt.

For sygeplejerske Satabdi Sørensen var overgangen meget nemmere end, hun havde troet.

- Det er selvfølgelig udfordrende, at ens rutiner bliver rusket rundt. Jeg troede, det ville være kaotisk. Men det fungerer virkelig godt. Mine fordomme blev hurtigt manet i jorden, og det var langt mere naturligt at indføre, end jeg havde troet.  Og det er fantastisk, at se, at patienterne er så glade for det, siger Satabdi Sørensen.

Ny vagtoverlevering har givet endnu mere tilfredse patienter

Patienternes oplevelse af overlevering fra den ene sygeplejerske til den anden
                                                          Før                      Efter
I meget høj grad:                       56 %                    76 %
I nogen grad:                               44 %                    19 %
Patienternes tilfredsheds med inddragelse i pleje og behandling
                                                          Før                      Efter
I meget høj grad:                       68 %                    86 %
I nogen grad:                               32 %                    14 %

FREMHÆVET CITAT:

”Det giver en tryghed og en værdi for mig. Jeg føler mig noget værd, at jeg betyder noget. Det er vigtigt at være med, at der ikke bliver snakket hen over hovedet på en. At jeg føler mig i centrum. ”

- Anonym patient om den nye overlevering.Redaktør