Ny test og behandling giver håb om øget overlevelse blandt kritisk syge patienter

Ny test og behandling med kendt medicin skal sænke dødeligheden markant hos patienter med svær blodforgiftning og chok. Innovationsfonden støtter projektet med 15 mio.kr.  

Et kendt lægemiddel og en ny test kan være nøglen til at øge overlevelsen for patienter med svær blodforgiftning og chok (septisk chok). Hvert år dør 1.500 patienter i Danmark af septisk chok, der fører til, at de vigtigste organer ophører med at fungere, også kaldet multiorgansvigt.

I dag findes der ingen specifik behandling mod multiorgansvigt, men et nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet vil sætte ind med en helt ny tilgang.

-  Vi har opdaget, at multiorgansvigt hos patienter med septisk chok skyldes skade på kroppens mindste blodkar (kapillærer), der medfører iltmangel i de vigtige organer. Vi har også fundet en markør i blodet, kaldet sTM, der kan identificere de af patienterne med septisk chok, der har den sværeste skade på kapillærerne og dermed den største risiko for multiorgansvigt og død, siger professor, overlæge, dr.med. Pär Johansson, Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet. 

Forskningsgruppen har også opdaget, at et lægemiddel, der i dag anvendes til patienter med højt blodtryk i lungekredsløbet, har en særdeles gavnlig effekt på kapillærskaderne. I et pilotstudie fandt de, at patienter med septisk chok, der modtog lægemidlet prostacyclin, kun havde halvt så stor dødelighed som de patienter, der modtog den almindelige behandling. 

Resultater skal testes på intensivafdelinger

I det nye projekt samarbejder Pär Johansson med den danske diagnostiske virksomhed BioPorto Diagnostics A/S om at udvikle en test for den afgørende biomarkør, som gør det muligt at teste patienterne ude på intensivafsnittene og dermed hurtigt identificere, hvilke patienter der har de største skader på de små blodkar og dermed er i højrisikogruppen og med behov for prostacyclin behandling. 

Det nye koncept med tidlig diagnostik og behandling testes derefter i et stort klinisk forsøg på tværs af fem hospitaler i Region Hovedstaden: Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital samt Hvidovre Hospital. Her skal effekten af den nye test og behandling med prostacyclin sammenlignes med den eksisterende behandling. 

Hvis resultaterne fra vores pilotstudier bliver bekræftet i dette projekt, vil det kunne redde flere hundrede patienter årligt i Danmark og på sigt langt flere internationalt. Samtidig giver det mulighed for, at vores samarbejdspartner BioPorto Diagnostics A/S bringer endnu et diagnostisk værktøj på verdensmarkedet, siger Pär Johansson.  

Studiet af patienterne forventes at foregå i 2019-2021. Det er designet, så der er mulighed for at udbrede resultaterne til hele landet, hvis resultaterne er gode.  

Kontakt 

Professor, overlæge, dr.med. Pär Johansson, Rigshospitalet, mail: per.johansson@regionh.dk

Chief Operating Officer Jan Kuhlmann Andersen, BioPorto Diagnostics A/S, Hellerup, mail: jk@bioporto.com 

Fakta 

Innovationsfondens investering: 15 mio.kr.
Samlet projektbudget 25 mio. kr.
Varighed af projektet: 5 år
Projektets officielle titel: Combat Septic Shock Induced Endotheliopathy (SHINE) - A Personalized Medicines Approach. Redaktør