Forprojekt skal sikre god overgang til ny vagtplanlægning

Fra 2020 overgår Rigshospitalet til et nyt vagtplanlægningssystem, og samler samtidig vagtplanlægningen i de enkelte centre. Forprojekt skal sikre, at overgangen sker på den bedst mulige måde.Fra 2020 overgår Rigshospitalet til et nyt vagtplanlægningssystem, der forankrer planlægningen af vagter lokalt i de enkelte centre. Hvert center får derfor vagtplanlægningsspecialister, der kommer til at lægge vagtplaner på fuld tid, når det nye system tages i brug. 

I dag udføres vagtplanlægningen decentralt af klinikkens personale. Når hovedparten af vagtplanlægningen fremover skal forankres lokalt ét sted i de enkelte i centre, er det for at understøtte den bedst mulige vagtplanlægning. Både hvad angår stabilt fremmøde af de rette kompetencer, overholdelse af regler og overenskomster, bedst mulige brug af ressourcer, medarbejdertrivsel og fairness.

- Vi vil gerne samle og styrke vagtplanlægningsindsatsen og gøre det til fuldtidsområde, hvor det i dag er fordelt på mange hænder, der ikke har det som førsteprioritet. Ved at samle opgaven hos specialister på centerniveau frigives der samtidig tid i klinikkerne til kerneopgaverne, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.

Forprojekt inddrager medarbejderne

For at sikre, at overgangen til den nye organisering sker på den bedst tænkelige måde, går et forprojekt snarest i gang i to klinikker, nemlig i Øjenklinikken (HOC) og i Neuro-anæstesiologisk Klinik (NEU).

- Det er vigtigt, at vi får planlagt arbejdsdelingen mellem afdelingerne og vagtplanlæggerne, så alle væsentlige hensyn tilgodeses, og der også fremover tages højde for afdelingernes forskelligheder og individuelle hensyn i forhold til medarbejderne. Forprojektet skal sikre, at vi får det rette overblik over fordele og ulemper, siger Lone Møller, der er vagtplanskoordinator i Økonomi- og Planlægningsafdelingen.

Lone Møller er godt klar over, at den nye måde at planlægge vagter på, kan skabe panderynker hos mange. Ikke mindst udsigten til, at vagtplanlægning foretages af specialister, der ikke har indgående kendskab til alle medarbejdere, kan give bekymring. 

- Netop derfor er det vigtigt, at vi i forprojektet kommer hele vejen rundt, og hører og ser, hvad der kan opstå af praktiske problemer og andre faktorer. Alle parter skal høres og have medindflydelse, så vi kan se trygt frem mod overgangen. Vi vil som minimum sikre, at medarbejdertilfredsheden efter indførelsen er på samme niveau som nu, siger Lone Møller.

Ligesom i dag vil det også fremover være en ledelsesmæssig opgave at beslutte, hvilke kompetencer der skal være til stede hvornår. 

Projektgruppens arbejde vil endvidere blive fulgt tæt af VMU.

Forprojektet ventes at være afsluttet inden foråret 2019.
Redaktør