Nyt spørgeskema skal sikre bedre hjælp til mennesker med amputationer

​Et nyt spørgeskema skal kaste lys over amputeredes individuelle behov og være med til at skræddersy rehabiliteringsforløbet til den enkelte patient. Spørgeskemaet er det første skema som undersøger den helbredsrelaterede livskvalitet hos mennesker med arm eller benamputationer.

Vent...

Hvordan vil du vurdere din livskvalitet? Et relevant spørgsmål, men ikke noget, som har været en del af de faste spørgsmål veteraner og andre med fx amputerede arme og ben har fået stillet. Det bliver der nu lavet om på, og det første skema målrettet mennesker med amputationer er nu taget i brug.

Uudtalte behov frem i lyset

- Vi har i mange år brugt spørgeskemaer målrettet andre patientgrupper, fx hjerte-, lunge- og kræftpatienter, men nu har vi fået et diagnosespecifikt spørgeskema, der tager højde for de udfordringer og problemstillinger patienter med amputationer oplever. Det er en stor fordel både for patienterne og for os, fortæller Jan Christensen, Ph.d. og Forskningsterapeut i Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet.


- Med det nye skema håber vi, at få de uudtalte behov og udfordringer frem i lyset. For eksempel er spørgsmål til den sociale byrde ved leve med et amputeret ben eller en arm en del af spørgeskemaet. På den måde kan vi finde frem til de udfordringer og behov, de har i hverdagen, og herefter give dem hjælp og støtte til noget, som vi måske havde overset, siger Jan Christensen, som har været med til at oversætte og sikre kvaliteten af det nye danske spørgeskema som en del af sin Ph.d.-afhandling.

Skema kan sikre bedre tilbud

Spørgeskemaet PEQ der står for Prosthesis Evaluation Questionaire eller på dansk "Protese Evalueringsskema", er først lige taget i brug, så det er for tidligt at sige noget om effekten, men det kommer:

- Næste skridt er, at vi skal kategorisere, hvornår patienterne får det bedre, altså hvilken effekt behandling, aktiviteter og tilbud har for patientens livskvalitet. På den måde kan vi tilpasse og udbygge vores tilbud, og samtidig involvere andre sundhedsfaglige, så som bandagist, psykolog eller andre som kan hjælpe med de aspekter af livet med amputation, som vi ikke kan, siger Jan Christensen.

Usammenhængende forløb kan blive bedre

Mange amputerede oplever usammenhængende rehabiliteringsforløb, når der er mere end en instans involveret, og her kan skemaet spille en vigtig rolle til bedre forløb:

- Når et rehabiliteringsforløb, hvor både socialrådgiver, psykologer eller andre fra forskellige offentlige instanser er involveret i behandlingen kan vi bruge skemaet til at sikre bedre overlevering, vidensdeling og det giver os mulighed for at følge patienterne over længere tid, fortæller Jan Christensen, og tilføjer at, klinikken arbejder på at et mere formelt samarbejde med for eksempel København Kommune.

Spørgeskema til fri afbenyttelse

Indtil videre bliver spørgeskemaet brugt i Klinik for Ergo – og Fysioterapi på Rigshospitalet, og så ligger det frit tilgængeligt på klinikkens hjemmeside:

- Håbet er, at så mange som muligt vil benytte skemaet i arbejdet med amputerede, afslutter Jan Christensen.

Hent spørgeskemaet her

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor