Nyt forsknings- og uddannelsesprogram for unge forskere

Videndeling mellem biomedicinsk grundforskning og klinikken er afgørende for at kunne udvikle nye behandlinger til gavn for patienterne. Det nye forsknings- og uddannelsesprogram BRIDGE skal fremover klæde unge forskere bedre på til den opgave. 
Vent...

Det er vigtigt at forbedre hele vidensflowet i den translationelle proces fra det øjeblik, der sker en vigtig opdagelse, til den kommer patienterne til gavn. Det er et af fokuspunkterne i det nye uddannelsesprogram BRIDGE – Translational Excellence Programme, som lanceres af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i efteråret 2018.  

Forsknings-og uddannelsesprogrammet har modtaget 46 mio. kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden, og formålet er at bygge bro mellem biomedicinsk grundforskning, klinisk praksis og medicinalindustrien ved at træne og undervise unge forskere i tværfaglige forsknings- og samarbejdsdiscipliner. Initiativet er blevet til med inspiration fra Harvard Catalyst, en succesfuld translationel forsknings- og uddannelsesprogram på Harvard Medical School i USA.

”Jeg har længe ønsket mig et trænings- og uddannelsesprogram, der styrker kontakten mellem grundforskning og klinisk forskning, og som samtidig tilbyder unge forskere en innovativ og bredere tilgang til medicin og life science. Den nye uddannelse retter sig mod fremtidens behov og understøtter de unge forskere i deres udvikling og karrierevalg ved at åbne døre inden for den akademiske verden, hospitalsvæsenet og i industrien. Jeg håber, at mange unge forskere vil ansøge om en plads på det toårige forløb og gøre brug af de nye spændende muligheder, BRIDGE-programmet tilbyder,” siger dekan Ulla Wewer.

Studerende medicinstudiet 20.jpg

Uddannelse af fremtidens specialister i translationel medicin og life science

Stipendiater i det translationelle uddannelsesprogram ansættes i en toårig stilling, hvor de kommer til at bruge 80 procent af deres tid på individuelle forskningsprojekter inden for translationel medicin. Til forskel fra traditionelle postdocforløb inkluderer BRIDGE et intensivt translationelt uddannelsesforløb, som udgør de resterende 20 procent. Forløbet inkluderer i alt 13 kurser og seminarer, som giver deltagerne redskaber og teknologier inden for den grundlæggende del af den translationelle proces, -omics og big data, udvikling af lægemidler, kontrolforskrifter, etiske retningslinjer for indledende studier på mennesker, og som træner deltagernes samarbejds-, ledelses- og kommunikationsevner. Uddannelsesforløbet er obligatorisk og svarer til 22 ECTS-point. På sigt er visionen at udbygge uddannelsesprogrammet til en etårig postgraduat masteruddannelse i translationel medicin.

I løbet af uddannelsesforløbet vil stipendiaterne opnå en dybere forståelse for de forskellige stadier i den translationelle process, så de bliver i stand til at fremme udviklingen og brugen af eksperimentelle og databaserede metoder. Herved fremmes en helhedsorienteret tilgang til forskning og fremtidens arbejde med inden for diagnose, behandling og forebyggelse i klinisk praksis. Kurser og seminarer i undervisningsdelen af uddannelsen arrangeres i tæt samarbejde med repræsentanter fra universitetsverdenen, hospitaler og medicinalindustrien.

“Ved at uddanne unge forskningstalenter i at identificere de behov, hospitalerne og medicinalindustrien står over for, håber vi at skabe en ny, tværgående kultur inden for sundhedsvidenskaben. Vi løfter ikke alene deres uddannelse, men gør det også på en måde, der bygger bro mellem den akademiske verden, hospitaler og industrien og naturligvis i sidste ende giver bedre muligheder for at diagnosticere, behandle og helbrede patienterne,” siger programmets leder, professor Peter Garred, som sammen med viceleder, lektor Marianne Benn, er ansvarlig for det nye program.

Hver stipendiat får tilknyttet mindst to mentorer. De har til opgave at støtte og vejlede stipendiaterne både i deres forskningsprojekter og med hensyn til personlige karrieremål. En af de to mentorer vil være en forsker inden for det basale biomedicinske forskningsfelt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mens den anden enten kommer fra hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland eller fra medicinalindustrien.

Stort behov for translationelle eksperter

Sundhedsvidenskaben har i de seneste år oplevet store forandringer i kraft af nye, innovative teknikker og redskaber, der har løftet den biomedicinske grundforskning op på et nyt plan. Koncepter som big data, -omics, visualiseringsteknologier og lægemiddeldesign vil komme til at spille en endnu større rolle inden for skræddersyet medicin i fremtiden. Det vil betyde et stort behov for eksperter, der har den indsigt og tilgang, der skal til for at understøtte denne udvikling på universiteterne, hospitalerne og i medicinalindustrien.

”Der er behov for forskere, som forstår alle aspekter af translationel forskning, og som kan understøtte en idé hele vejen fra grundforskning til anvendelse i klinikken – og bringe information med tilbage til grundforskningen. Disse er fortrolige med avanceret teknologi, i stand til at interagere med grundforskere og kliniske forskere og formår at stille de spørgsmål, der fører til reelle fremskridt. Behovet i industrien, universitetsverdenen og på hospitalerne er enormt, og med den nye BRIDGE-uddannelse tager Novo Nordisk Fonden et skridt på vejen til at opfylde det behov,” siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards hos Novo Nordisk Fonden.

BRIDGE – Translational Excellence Programme

  • Fakultetet har allerede modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle programmet og gennemføre forløbet for de første to årgange.

  • Hver stipendiat deltager i et toårigt projektforløb, og støtten dækker indtil videre omkring 22 stipendiater.

  • Stipendiaterne vil bruge 80 procent af deres tid på individuelle forskningsprojekter under vejledning fra mentorer, som repræsenterer henholdsvis biomedicinsk grundforskning, klinikken eller medicinalindustrien, mens de resterende 20 procent af deres tid bruges på obligatorisk undervisning og didaktiske aktiviteter.

  • Ønsket er at udvide uddannelsen med en etårig postgraduat masteruddannelse i translationel medicin.

  • Der er to ansøgningsrunder, hvor det er planen, at den første begynder 1. oktober 2018. Det første hold stipendiater indskrives cirka fra 1. april 2019.

  • Kun forskere med en ph.d.-grad eller lignende inden for sundhedsvidenskab eller relaterede områder kan ansøge sammen med et mentorteam.

For mere information se: https://bridge.ku.dk/


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor