To år med SP: Tålmodighedstræning for øvede

​Sundhedsplatformen giver stadig udfordringer. Men mange små og store justeringer rykker langsomt i den rigtige retning, siger vicedirektør Susanne Poulsen.Efter to år med Sundhedsplatformen er der stadig jævnlig kritik af det nye system og måden, det blev indført på. Samtidig er der alligevel en del, som går fremad: 

- Vi kan se, at aktiviteten generelt er oppe på samme niveau som før SP. Langt de fleste klinikere oplever, at de har fået et bedre overblik end før, og systemet er stabilt. Der er stor forskel på, hvor godt SP understøtter arbejdet i de forskellige specialer og for de forskellige faggrupper. Her er stadig meget at arbejde med, særligt indenfor medicinmodulet, og der er fortsat områder, som er alt for tidskrævende for medarbejderne. Men samlet set er der fremdrift, siger Susanne Poulsen. 

Et nyt korps af brugertilpasningsansvarlige i de enkelte klinikker skal hjælpe til en endnu bedre anvendelse af systemet. De mere end 50 brugertilpasningsansvarlige fra Rigshospitalet bliver uddannet i løbet af oktober og november og bliver frikøbt til at hjælpe deres kolleger i cirka 20% af deres arbejdstid i tre måneder. Derefter skal funktionen fortsætte, men uden frikøb. 

Opgradering i februar

Lørdag den 2. februar bliver Sundhedsplatformen opgraderet til den nyeste version af systemet, SP2018. Samtidig går regionen over til at bruge en ny udgave af Landspatientregisteret, som kræver justering i arbejdsgangene. 

- Ændringen til det nye landspatientregister (LPR3) foretages i hele landet, så det er en bunden opgave, vi skal løfte. Skiftet til ny version af SP kræver forberedelse, men vil også føre til forbedringer. De fleste medarbejdere vil opleve, at der er tale om mindre justeringer i deres daglige arbejde. Derfor sker undervisningen inden skiftet via lokal undervisning, som SP nøglepersonerne arrangerer. Den metode er også valgt på baggrund af den læring, vi har fået fra SP implementeringen om, at uddannelse bedst foregår i klinikken og ikke i auditorier, siger Susanne Poulsen. 

Ekstra weekendbemanding

I weekenden 2.-3. februar bliver der brug for ekstra bemanding. SP vil være nede i 15 timer, og derefter skal alle indlagte patienter genindlægges i systemet, og data fra perioden med nedetid skal registreres. 

- Vi er allerede i gang med planlægningen, så vi er sikre på, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede, for at vi kommer godt og patientsikkert igennem skiftet, siger Susanne Poulsen. 


Redaktør