Thomas Frandsen bliver ny projektchef for BørneRiget

​Overlæge og ph.d. Thomas Leth Frandsen fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik bliver projektchef i BørneRiget og skal fremover stå for organisations- og udviklingsprojekterne i BørneRiget.

Vent...

Thomas Leth Frandsen kommer fra en stilling som overlæge i BørnUngeKlinikken i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, hvor han også tidligere har været teamleder. 

Han har gennem sit virke som overlæge på børnekræftafdelingen været involveret i mange projekter, der tager udgangspunkt i optimering af fremtidens patientforløb, som er selve visionen med BørneRiget. Herunder både etablering af hjemmebehandling for børn med behov for antibiotikabehandling, udgående teams og tidlige hjemmebesøg for kræftsyge børn og unge.

Thomas Leth Frandsen har erfaring med ledelse og styring af forandringsprojekter og organisatoriske ændringer fra sit mangeårige virke på både Rigshospitalet og i fagpolitiske sammenhænge både nationalt og internationalt. Thomas Frandsen har bl.a. været ledelsesrepræsentant i Rigshospitalets formaliserede arbejde med Odense Universitetshospitals Børnekræftafdeling, og han har været generalsekretær for den Nordisk Baltiske forening af Børnekræftlæger (NOPHO) i perioden 2010-2012, hvor han var med til at udvide organisationen til at inkludere de baltiske lande og etablere et samarbejde med Den Nordiske kræftsygeplejerskeorganisation NOBOS Thomas er desuden nyvalgt formand for den danske organisation for børnekræftinteresserede læger (DAPHO) og har gennem en lang årrække været Chair for en af de mest aktive forskningsgrupper i det nordiske NOPHO samarbejde. 

Han har et grundigt kendskab til de daglige arbejdsgange på Rigshospitalet og kender mange af de samarbejdspartnere, der er involveret i de projekter, han skal stå i spidsen for som projektchef i BørneRiget. 

Om baggrunden for at søge jobbet som projektchef i BørneRiget, fortæller Thomas Leth Frandsen:

- ’Du skal brænde for at gøre en forskel for børn, unge og fødende med behov for Rigshospitalets ekspertise’, stod der i jobopslaget, forklarer Thomas. – Og det er netop grundlaget for alt, hvad jeg har bedrevet på Rigshospitalet i de 12 år, jeg har været på BørneUngeKlinikken, understreger Thomas Frandsen, der glæder sig til alle de nye udfordringer og samarbejdet med alle interessenter om BørneRiget.

- Jeg har i alle BørneRigets forskellige faser været fascineret af de muligheder og ideer, der har været og er i den nye bygning, der skal være et hjem og et højt specialiseret verdensklassehospital for en række syge børn, unge, fødende og deres familier, understreger Thomas. – Jeg er i al ydmyghed klar over opgavens enorme omfang og de mange grader af kompleksitet, den rummer. Jeg ser opgaven som en ledelsesopgave med fokus på forandringsledelse og udvikling af en stærk og levedygtig organisation på både kort og lang sigt. 

Projektdirektør for BørneRiget og centerdirektør i Juliane Marie Centret, Merete Lange glæder sig til samarbejdet med Thomas om BørneRiget

- Thomas har en solid klinisk, forsknings- og undervisningsmæssig erfaring og har erfaring med ledelse og organisatorisk arbejde internationalt og nationalt. Han er dybt engageret i at gøre en forskel for både fødende samt syge børn og unge og deres familier, og han har derfor det bedst tænkelige grundlag for at kunne arbejde med BørneRigets meget ambitiøse vision, og den store opgave det er at lede og styre de mange organisatoriske udviklingsprojekter med tæt forankring i det kliniske arbejde på tværs af Rigshospitalet, udtaler Merete Lange.

Thomas Leth Frandsen tiltræder stillingen som projektchef for organisationssporet i BørneRiget 1. januar 2019, men vil allerede fra november begynde at deltage i aktiviteter i BørneRiget som projektchef samtidig med, at han afslutter sine patienter og opgaver i BørneUngeKlinikken.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor