Skal vi fortsætte med Planetree i Finsencentret?

​Patienter i Finsencentret gennemgår ofte langvarige, komplekse medicinske behandlingsforløb, hvor et godt samarbejde med patienterne er afgørende for en god behandling. Det er altså relevant at have fokus på patientinddragelse, men står indsatsen mål med resultaterne?
Fem år efter vi startede samarbejdet med den amerikanske patientorganisation Planetree, kan vi konstatere, at vi har sat gang i meget og lært en del:

- De løsninger, der giver mening og opleves som værdifulde for patienter og personale, breder sig stille og roligt til andre afdelinger. Nogle initiativer ender som vigtige erfaringer om, hvad vi ikke skal gøre en anden god gang, siger Katrina Pitt Winther, Projektchef i Enhed for Patientinddragelse.

-De første år var præget af stor indsats med begrænset effekt. Medarbejdere og mellemledere oplevede projektet som et ledelsesprojekt, og det viste sig svært at udbrede løsninger efter one size fits all-modellen. Men det er helt sikkert, at vi alle steder er blevet bedre til at spørge mere systematisk ind til, hvad der mon er vigtigst for patienterne, fortsætter Katrina Pitt Winther.

Nyt fokus 

Planetree-organisationen har i 2018 skiftet fokus og blevet skarpere på, hvad der skal til for at drive organisationen mod mere patientcentrering. Centerrådet, bestående af center- og klinikledelse i Finsencentret, har på baggrund af en række anbefalinger besluttet, at vi fortsætter det gode samarbejde med Planetree, men at vi endnu ikke går efter at blive certificerede:

-Vi vil hellere give tid og rum til ideer, der giver mening for – og drives af vores medarbejdere. Vi tror på, at et vedvarende fokus på det, der giver værdi for patienterne og mening for medarbejderne, gør os stadigt mere patientcentrerede, siger Mette Rosendal Darmer, konstitueret centerdirektør i Finsencentret.

-Vi er kommet langt og bliver ved med at flytte os. Det skyldes blandt andet stor dedikation og faglig stolthed blandt vores medarbejdere – og det fortjener anerkendelse, afslutter Mette Rosendal Darmer. 

Centerrådet nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge om vi som organisation lever op til de nye kriterier, der ligger til grund for de nye drivere i Planetree og om vi skulle fortsætte henimod en certificering. Det er denne undersøgelse der ligger til grund for centerrådets beslutning. Arbejdsgruppen bestod af:
  • Ulrik Gudiksen, projektleder for ”Værdibaseret styring i Finsencentret”
  • Rikke Skjøde Baes, afdelingssygeplejerske (Klinik for Blodsygdomme/ Hæmatologisk Klinik)
  • Rikke Bjolde, klinisk sygeplejespecialist (Infektionsmedicinsk Klinik)
  • Karin Piil, forsknings/udviklingssygeplejerske (Onkologisk Klinik)
  • Suzanne Petri, klinisk sygeplejespecialist (Onkologisk Klinik)
  • Katrina Pitt Winther, Projektchef Enhed for Patientinddragelse, Finsencentret 

Redaktør