Ny professor i kardiologi

​Overlæge, dr.med. Thomas Engstrøm er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi ved Kardiologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor han blandt andet skal forske i begrænsning af hjerteskader hos blodproppatienter.

Det primære sigte i Thomas Engstrøms forskning er, at forsøge at begrænse skaden hos patienten efter en blodprop i hjertet, og hans forskning har været med til at forbedre behandlingen for mange patienter.

- Forskningsfeltet er vigtigt, da blodpropper i hjertet forsat er en af de hyppigste dødsårsager i den vestlige verden. Gennem dyreopstillinger, har vi i en årrække testet forskellige metoder til at reducere arvævsdannelsen i hjertet efter en blodprop, og disse metoder har vi efterfølgende afprøvet i kontrolleret regi på patienter med succes, siger Thomas Engstrøm.

Der findes allerede en række forskellige metoder, som kan beskytte hjertemusklen under behandling med ballonudvidelse. Disse er imidlertid endnu ikke fuldt udviklede. Han vil også fokusere på at forbedre de invasive behandlingsstrategier ved blodprop i hjertet - herunder ved svært akut hjertesvigt.

- Et andet af mine væsentlige forskningsområder er anvendelsen af nye metoder til at finde ud af hvilke kar, der er så syge at de kræver ballonudvidelse eller bypassoperation – blandt andet via intrakoronar trykmåling. Denne metode har vist sig meget mere præcis i udvælgelsen af de kranspulsårer, som skal behandles, i forhold til den aldrende angiografi-metode, hvor man får taget røntgenbilleder af blodårerne ved hjælp af kontraststof, forklarer Thomas Engstrøm.

Thomas Engstrøm blev færdiguddannet læge 1991, fik sin Ph.d. i 1998 og forsvarede sin doktordisputats i 2003. Han har et adjungeret professorat ved Aalborg Universitet, er gæsteprofessor ved Lund Universitet i Sverige og er en flittig foredragsholder i Danmark og i udlandet. Han har modtaget Dansk Kardiologisk Selskabs forskerpris 2013 og har gennem en tiårig periode været leder af Kardiologisk Laboratorium på Rigshospitalet.

Derudover er den nytiltrådte professor medforfatter til mere end 200 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og har siddet i styringskomite i adskillige internationale og danske undersøgelser inden for sit område. For eksempel stod han i spidsen for den danske DANAMI 3-undersøgelse, som har bidraget med ny viden og interessante perspektiver på behandlingsstrategier ved blodprop i hjertet. 

Tilknyttet Københavns Universitet har han i en årrække undervist i iskæmisk hjertesygdom og har som klinisk ambassadør arbejdet med integrationen af bachelor- og kandidatuddannelsens undervisning på universitet.

Der er tiltrædelsesforelæsning for Thomas Engstrøm den 2. november kl. 14 i Auditorium 1 på Rigshospitalet, Blegdamsvej.


Redaktør