Ny Klinik: Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

​Rigshospitalet har fået en ny klinik; Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (forkortet; BUKIR). Klinikken er organisatorisk forankret i Juliane Marie Centret og lægefagligt tæt koblet til HovedOrtoCentrets og AbdominalCentrets lægelige specialer. 

Vent...

Den nye klinik er resultatet af fusionen mellem den tidligere Børnekirurgisk Klinik i Juliane Marie Centret og Børneklinikken i HovedOrtoCentret. Fusionen af de to klinikker sker som et led i ambitionen om at samle alle børn og unge i BørneRiget i 2024. 

Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme er organisatorisk forankret i Juliane Marie Centret, hvor alle sygeplejerskerne er ansat under oversygeplejerske Trine Spiegelhauer. Den lægefaglige ledelse er delt mellem klinikchef Jens Hillingsø fra AbdominalCentret (det nye Center for Kræft og Organsvigt (red.)), og en børneansvarlig overlæge fra HovedOrtoCentret, som endnu ikke er udpeget. Kirurgerne i klinikken er og vil fortsat være ansat i den klinik, som deres primære speciale er forankret i. 

- Vi glæder os til det spændende arbejde der venter forude, hvor klinikken skal arbejde med visionerne for den nye fælles klinik inden indflytningen i BørneRiget, fortæller oversygeplejerske Trine Spiegelhauer fra BUKIR. - Det bliver nogle år, hvor vi i fællesskab vil arbejde målrettet på at sikre, at barnets og familiens mål for pleje og behandling er styrende parameter for de behandlingstilbud vi designer individuelt til hvert enkelt barn og familie, forklarer hun.   

Et samlet kraftcenter for børnekirurgi

Ambitionen for den nye samlede klinik er at skabe et kraftcenter for kirurgi på børn på Rigshospitalet. 

Den samlede Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme vil tage sig af børn og unge med behov for kirurgisk behandling inden for områderne: 

  • Plastikkirurgi
  • Læbe-gumme-ganespalte
  • Øjen-, øre-, næse- og halssygdomme
  • Sygdomme i bevægeapparatet
  • Tand-, mund og kæbesygdomme
  • Medfødte misdannelser i spiserør, mave- og tarmkanal, lever, galdeveje, bugspytkirtel, urinveje og kønsorganer.

Arbejdet med fusionen og samarbejdet om patientforløb på tværs gik i gang allerede i efteråret 2017, og er nu afsluttet. 

- Det at samle så mange forskellige specialer og forløb har på mange måder været udfordrende, fortæller centerdirektør i JMC Merete Lange, der var formand for styregruppen bag fusionen. - Men der er lykkes, fordi alle klinikker og specialer har taget godt i mod sammenlægningen og har gjort, hvad de kunne for at få det hele til at fungere i en periode med både for få sygeplejersker, pladsproblemer og ventetider på operation af læbe-ganespaltebørn, fortæller hun.

Den samlede Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme har 4 afsnit, som er fysisk placeret i opgang 4 og opgang 3:

  • Afsnit 4053: Afsnit for indlagte børn og unge med kirurgiske sygdomme i mave-tarm og urinveje 
  • Afsnit 4271: Afsnit for ambulante børn og unge med kirurgiske sygdomme i mave-tarm og urinveje 
  • Afsnit 3082, 3083 og 3084: Afsnit for indlagte børn og unge med kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led 
  • Afsnit 3081: Afsnit for ambulante børn og unge med kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led

Kliniknavnet vil inden for kort tid blive ændret både på hjemmesiden, i pjecer og foldere, indkaldelsesbreve og ved skilte i afdelingen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor