Forebyggende mavesårsmedicin gavner ikke kritisk syge patienter

​Det har ingen gavnlig effekt for svært syge intensivpatienter at give dem forebyggende medicin mod mavesår, viser stort klinisk forsøg fra forskningscentret CRIC i Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet.


I flere årtier har det været standardpraksis på de fleste sygehuse at udskrive mavesårsmedicinen pantoprazol som forebyggende mavesårsbehandling til svært syge intensivpatienter. Men ny forskning ledet af forskningsgruppen på Rigshospitalets Intensiv Terapiklinik og det nationale forskningscenter for intensiv terapi (CRIC) viser nu, at forebyggende mavesårsmedicin ikke gavner patienterne. Resultaterne af SUP-ICU forsøget er netop blevet offentliggjort i det ansete tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM). 

Lægerne på Rigshospitalet har allerede taget konsekvensen af de nye forskningsresultater og er stoppet med at udskrive pantoprazol som standard til intensivpatienterne. Det fortæller afdelingslæge og forskningslektor Morten Hylander Møller, som har ledet forsøget sammen med overlæge og professor Anders Perner.

- Man begyndte at bruge mavesårsmedicin forebyggende, fordi nogle intensivpatienter fik blødende mavesår. Men medicinen er ikke testet til det formål. Vores resultater viser, at det ikke hjælper patienterne, og så skal man selvfølgelig ikke udskrive medicinen, siger Morten Hylander Møller. 

Større risiko for medicineringsfejl

Samlet er det gavnligt for patienterne og sundhedsvæsnet ikke at give unødig medicin, forklarer Anders Perner.

- Pantoprazol kan give bivirkninger og uhensigtsmæssige interaktioner mellem de i forvejen mange lægemidler, som er typisk for denne patientgruppe. Og jo mere medicin vi giver, jo større er risikoen for medicineringsfejl, siger Anders Perner. 

I Danmark alene er der 30.000 intensivpatienter om året, som er svært syge på grund af f.eks. blodforgiftning, svær lungebetændelse, traume eller en stor operation. Tre ud af fire af disse patienter har fået mavesårsmedicin forebyggende. Gennem tre årtier har sygehuse i Danmark og andre lande brugt medicinen forebyggende til flere og flere patienter, men uden at undersøge effekten og bivirkningerne. 

Fulgt i 90 dage

Patienter på intensivafdelinger er kritisk syge med svigt af livsvigtige organer, og dødeligheden er cirka 25 pct. SUP-ICU forsøget er det globalt største forsøg, som systematisk har undersøgt forebyggende behandling mod blødende mavesår til intensivpatienter. 

I forsøget deltog 3.350 patienter fra 33 intensivafdelinger, hvoraf 19 af afdelingerne var fra Danmark. Patienterne blev randomiseret til at få enten forebyggende mavesårsmedicin eller placebo og blev efterfølgende fulgt i 90 dage for at undersøge, om de udviklede blødende mavesår, om de fik alvorlige bivirkninger og om de overlevede.

Forskningsprojektet blev gennemført uafhængigt af lægemiddelindustrien og er blandt andet støttet af Innovationsfonden, forskningsrådene på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden og af Regionernes Medicinpulje. 

FAKTA

Seks kliniske forsøg har vist uhensigtsmæssig medicinering
Formålet med CRIC (www.cric.nu) er at undersøge behandlinger, som bliver givet til landets intensivpatienter, hvor der er tvivl om den samlede gavn eller skade. Intensiv Terapiklinik og CRIC har gennemført seks kliniske forsøg, som alle har vist, at man med fordel kan skære ned på medicineringen:

6S-forsøget: Hydroxyethylstivelse (HES) eller saltvand til behandling af blodforgiftning: Færre døde, og forbruget af dialyse og blod var mindre med saltvand.

TRISS-forsøget: Liberal blodtransfusion eller restriktiv blodtransfusion: Ingen forskel i behandlingsresultatet, men den restriktive blodfusion betød et klart mindre forbrug af blod, og færre patienter blev udsat for transfusion.

INSTINCT-forsøget: Immunoglobulin (antistoffer) eller placebo (saltvand) til svære bløddelsinfektioner: Ingen forskel i behandlingsresultat, så det har været muligt at skære kraftigt ned på forbruget af immunoglobulin, som er en dyr og knap ressource.

EAT-ICU-forsøget: Tidlig målrettet intravenøs (IV) ernæring eller standardernæring: Ingen forskel i behandlingsresultat, så det har været muligt at skære ned på forbruget af de dyre IV-ernæringsprodukter.

CLASSIC-forsøget: Standard væskebehandling eller mere restriktiv IV-væskeindgift: Ingen sikker forskel i behandlingsresultat, så forbruget af IV-væske er blevet skåret ned.

SUP-ICU-forsøget: Forbyggende mavesårsmedicin eller placebo: Ingen gavn for patienterne af forebyggende mavesårsmedicin. 
Redaktør