Ekstra vinge til Nordfløjen på vej

​Gravearbejdet til Nordfløj 2-byggeriet er gået i gang på Rigshospitalet Blegdamsvej.De første byggeaktiviteter til Nordfløj 2 gik i gang i starten af september. Den seneste tid – med larm og vibrationer. Et solidt stenlag skulle fjernes, så maskinerne kunne vibrere de jernplader (såkaldte spunsvægge) ned, som skal holde på jorden, indtil kældervæggene er bygget.  

- Det var en større udfordring, end vi regnede med, og vi måtte justere undervejs, fordi generne for både patienter og personale blev for store. Nu er vi videre, og vi kan fortsætte med at udføre betonarbejder i byggegruben, siger projektchef Mie Andersen fra Center for Ejendomme, som er ansvarlig for byggeriet.  

Nordfløjen 2 udgør den ottende længe i det samlede Nordfløjs-byggeri og udformes som en fortsættelse af ”zig-zag”-strukturen. Den udføres med i alt otte etager inklusiv kælder, hvoraf to etager i første omgang vil blive afleveret som råhus.

Indflytning i 2020

Den nye fløj skal blandt andet genhuse funktioner fra Rockefeller-komplekset, som skal nedrives for at give plads til BørneRiget. De klinikker, som flytter ind, består af en række behandlings- og forskningsfunktioner på neuro-området: 
  • Neurokirurgisk Klinik 
  • Nationalt Videnscenter for Demens 
  • Neuromuskulær Klinik
  • Neurologisk Forskningsenhed 
Nordfløj 2 indrettes med kontor- og mødefaciliteter, ambulatorier og laboratorier. Der indrettes ikke operationsstuer og sengeafsnit, da disse funktioner er placeret i Nordfløj 1. 

Brugerne skal høres

Byggesagen er kompliceret og har et stort tidspres med en skarp deadline af hensyn til BørneRiget.

- Vi bygger råhus samtidig med, at vi har en brugerproces kørende, projekterer indretningen af etagerne og arbejder på færdiggørelse af projektforslaget. Ændringer og omdisponeringer på og mellem etagerne har ikke indflydelse på råhuset, derfor er det muligt at køre en komprimeret proces, forklarer Mie Andersen. 

Projektforslaget fastlægger den overordnede indretning og fordeling af plads i den nye bygning. 

Byggeriet af Nordfløj 2 forventes færdigt i januar 2020. Bygningen bliver ca. 8.100 kvadratmeter stor. Første fase af Nordfløjen er cirka 54.700 kvadratmeter. Redaktør