Visionær RH-duo nomineret til lederpris

​Oversygeplejerske Pernille Claudius Welinder og klinikchef Lars Kjeldsen fra Klinik for Blodsygdomme er med i slutspurten til Årets Lederpris.

Klinikchef Lars Kjeldsen og oversygeplejerske Pernille Claudius Welinder

Oversygeplejerske Pernille Claudius Welinder og klinikchef Lars Kjeldsen fra Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet er blandt de endeligt nominerede til Årets Lederpris, der uddeles på lederkonferencen den 28. november 2018.

”Feedback med kærlighed og respekt”

Den visionære duo får flotte ord med på vejen af bedømmelsesudvalget, der blandt andet skriver:

Oversygeplejerske Pernille Claudius Welinder og klinikchef Lars Kjeldsen er meget visionære på hæmatologiens og sundhedsvæsnets vegne. De fokuserer altid på et optimalt sammenhængende forløb for patienten og de pårørende. 

Et eksempel er konsultation for indlagte (KFI) - en nytænkning af den klassiske stuegang, hvor patienter i samarbejde med lægerne finder frem til, hvornår der er behov for den næste konsultation.

Pernille og Lars har vist stort mod i deres tid som ledere og har været idéudviklere på tiltag som semiambulant behandling for leukæmipatienter, hjemmekemo og etablering af en ungekoordinatorfunktion i Kræftværket – bare for at nævne nogle.

Begge evner at give hudløst ærlig feedback og altid med den største kærlighed og respekt, men de er også selv lydhøre overfor konstruktiv kritik. For at understøtte medarbejdertrivsel og fællesskab i afdelingen, har de dannet små fora, hvor både faglighed og fællesskab styrkes på tværs af arbejdsområderne.

Pernille og Lars er et godt team med høj faglighed og en uovertruffen fremsynethed. Med deres humor og dynamiske arbejde med patientforløb har de skabt en af de bedste afdelinger i regionen.

Om Region Hovedstadens lederpris:

Region Hovedstadens lederpris gives til en leder eller et lederteam, der viser mod ved at nytænke ledelse med udgangspunkt i lederskabsprismet og de fire værdier.

Indstillerne har skullet begrunde følgende:

• Tillid – Hvad gør jeres leder for at fremme tillid?

• Helhedssyn – Hvordan medvirker jeres leder til at fremme helhedssyn?

• Åbenhed – Hvordan understøtter jeres leder åbenhed?

• Professionalisme – Hvordan sikrer jeres leder en høj professionalisme?Redaktør