U-landsmetode hjælper danske øjenpatienter

​Fremskreden grå stær kan nu opereres uden syninger i øjet takket være en avanceret lavteknologisk teknik, øjenlæge Gøril Boberg-Ans har lært i Nepal.Gøril Boberg-Ans´ frivillige arbejde i u-lande kommer danske patienter til gavn: Hun har lært en skånsom operationsmetode i Nepal, som nu hjælper danske patienter med fremskreden grå stær.

For de fleste danskere er operation for grå stær en enkel og effektiv procedure: Ved hjælp af ultralyd bliver den slidte linse i øjet knust, de små stykker suges ud gennem en lille smal tunnel i hornhinden, og en sammenfoldet ny linse sættes ind – helt uden syninger.

Men for patienter med fremskreden grå stær har der tidligere været udsigt til en mere omfattende operation:

- Hvis linsen er nået at blive meget hård, kan det være for risikabelt at fjerne den med ultralydsknusning, fordi det kan skade andre dele af øjet, siger overlæge Gøril Boberg-Ans fra Øjenklinikken på Rigshospitalet - Glostrup. 
Før ultralydmetodens tid blev der brugt en teknik, som fortsat bruges i dag på de mørke, brune kerner.

- Her lagde vi tidligere et snit på 10-12 mm i hornhindekanten for at skifte linsen. Der skulle sættes en del tråde i hornhinden for, at snittet kunne holde tæt. Den gamle metode tog længere tid og senere skulle trådene fjernes, forklarer Gøril Boberg-Ans. 

En operationsteknik, som er udbredt i den tredje verden, hjælper nu danske patienter:

- I mange lande er det ikke muligt at bruge ultralydsteknikken: Næsten alle grå stær-tilfælde i disse lande er tætte og hårde, og derudover er udstyret for dyrt. Det har ført til, at øjenlæger i disse lande har udviklet en helt anden metode, hvor man kan arbejde sig ind til linsen og skifte linsen ud, via en mindre åbning med en længere tunnel i den yderste del af øjet.  Åbningen er specielt konstrueret til at holde øjet tæt, så der ikke er behov for at sy. Den nye teknik er ganske enkel, og så tager det også kortere tid end med den gamle teknik, fortæller Gøril Boberg-Ans. 

Eksperten var i Nepal

Gøril Boberg-Ans lærte den nye metode at kende gennem sit frivillige arbejde i organisationen ”Red Synet”, hvor hun hvert år rejser ud i 1-2 uger sammen med sin familie og opererer ved såkaldte eye-camps, hvor mange patienter opereres over få dage. 
- I Nepal arbejdede jeg sammen med Dr. Bidya, der er  en meget kompetent kirurg, som lærte mig op i den nye metode i 2014. Siden da har vi brugt denne teknik også i Øjenklinikken på Rigshospitalet - Glostrup til at operere patienter med meget fremskreden grå stær, som vi i Østdanmark har cirka 30-40 af om året. I dag er vi flere kirurger, som kan anvende teknikken, siger Gøril Boberg-Ans. 

I Danmark er det især socialt udsatte, ensomme ældre på plejehjem, demente og andre svage borgere, som går så længe med deres grå stær, at de udvikler en tyk, mørk linse, som gør patienten blind. Disse patienter har derfor brug for den særlige operation. 

- Det er fantastisk at se de patienter efter operationen, hvor livskvaliteten ofte bliver markant forbedret. En enkelt gang har vi oplevet, at patienten blev udskrevet fra plejehjemmet, da seniliteten alligevel ikke var så udtalt, fortæller Gøril Boberg-Ans.

På verdensplan skyldes halvdelen af alle tilfælde af blindhed grå stær. Antallet af blinde er faldende i disse år, det skyldes især den hurtige, lavteknologiske metode samt at flere øjenlæger rejser ud og lærer denne teknik og bruger deres ferie på eye camps.

Sådan foregår operationen

• Ved den skånsomme "Manual Small Incision Cataract Surgery" laver man en åbning på cirka 6 mm i den yderste del af øjets binde-hinde, ca. 3 mm fra hornhindekanten.

• Herefter dissekeres en tunnel ind i hornhindens stroma, hvorefter der åbnes til øjenkammeret.   

• Linsen fjernes hel med en bøjet nål eller en mindre slynge

• Derefter renses der op, og der lægges en ny linse ind

• Snittet er selvlukkendeRedaktør