Prestigefyldt pris styrker jagten på årsagerne til dårlig sædkvalitet

Dansk-finsk studie undersøger og sammenligner for første gang sæd fra danske og finske fædre og deres sønner. Lederen af den finske del af studiet, professor Jorma Toppari, har netop modtaget Rigshospitalets internationale KFJ-Pris.

Forskere fra Rigshospitalet og universitet i Turku i Finland har i mere end 20 år samarbejdet om banebrydende forskning i blandt andet dårlig sædkvalitet. Forskningssamarbejdet har peget på, at påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet har en negativ indvirkning på voksne mænds testikelfunktion, der giver sig udtryk i dårlig sædkvalitet.Nu søsætter de danske og finske forskere så næste del af forskningssamarbejdet. I den kommende tid vil op mod 2.500 unge mænd og deres fædre – 1.100 i Danmark og 1.400 i Finland – blive inviteret til at få sat deres sæd under lup.  Det skal kaste lys over, hvorvidt negative miljømæssige påvirkninger – såkaldte epigenetiske ændringer – af fædrenes sæd kan gå i arv til næste generation. Det forklarer lederen af den finske del af forskningssamarbejdet, professor i fysiologi ved Turkus Universitet, Jorma Toppari. 

-  Der er i stigende grad beviser, der peger på, at miljøpåvirkninger fra fædre til sønner og videre til børnebørn er medieret af epigenetisk ændring af sædceller. Ved at sammenligne epigenomet fra fædre og sønner kan vi blive klogere på disse mekanismer. Sammenligningerne giver os spor til at lave nye specifikke hypoteser samt lede den fremtidige forskning. Men det ultimative mål er naturligvis at genkende enhver skadelig miljøfaktor, der muligvis kan elimineres, så vi sikrer de kommende generationers sundhed, siger han.

Pris styrker dansk-finsk samarbejde

Rigshospitalet har netop anerkendt det unikke forskningssamarbejde ved at overrække Den Internationale KFJ-Pris til Jorma Toppari ved en reception på hospitalet.


Prisen, der er på 1,5 millioner kroner er muliggjort af en generøs donation fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. De 1,25 millioner går til at styrke det fortsatte forskningssamarbejde mellem Rigshospitalet og Jorma Toppari. De resterende 250.000 kroner er en personlig pris til prismodtageren, der kan anvendes privat.

- Jeg er naturligvis meget glad og beæret over at modtage denne pris. Den er en anerkendelse af en lang række forskeres hårde arbejde i både Danmark og Finland med at finde løsninger på et stigende globalt problem – nemlig mænds dårlige, reproduktive sundhed, forklarer Jorma Toppari.

Parallelle undersøgelser

I Danmark er professor og klinikchef på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion, Anders Juul, også rigtig glad for samarbejdet med sine finske forskerkollegaer.

- Det unikke i vores samarbejde er, at vi laver vores undersøgelser og analyser parallelt i både Danmark og Finland. Det giver os mulighed for at se på, om man i Danmark bliver udsat for flere eller andre typer af skadelige kemikalier end i Finland – og omvendt. Ved at bliver klogere på det, kan vi forhåbentlig på sigt udpege de hormonforstyrrende stoffer eller andre miljømæssige forhold, der ødelægger et stigende antal ellers raske, unge mænds mulighed for at blive fædre fra naturens hånd, siger han.

Fra foster til unge mænd

Det dansk-finske samarbejdet startede for mere end 20 år siden. Dengang blev 2500 danske og finske kvinder undersøgt allerede under graviditeten. Efter at have fulgt familierne i barndommen og puberteten er forskerne nu klar til at studere drengene som unge voksne.

Både den finske og den danske gruppe har gentagne gange samlet en omfattende række biologiske prøver, spørgeskema data, herunder livsstil og kost, hormondata, kemiske eksponeringsanalyser og fysiske foranstaltninger for generel kropsvækst og kropssammensætning samt genitalvækst og udvikling. Drengene nærmer sig nu 18-20 år, hvilket giver en ekstraordinær mulighed for at vurdere miljøets betydning for testikelfunktion hos foster og i voksenliv – herunder dårlig sædkvalitet.

Det er 8. gang, at Rigshospitalet uddeler den Internationale KFJ-Pris. Prisen er med til at styrke relationen til en international forsker og et internationalt forskningsmiljø. Dermed er prisen med til at understøtte Rigshospitalets vision om at opretholde et internationalt højt niveau inden for klinisk forskning og translationel medicin.

Fakta om dårlig sædkvalitet

 • Dårlig sædkvalitet er udbredt blandt i øvrigt raske danske mænd.
 • Årsagerne kan være mange.
 • Dårlig sædkvalitet kan for eksempel skyldes påvirkninger, der er fundet sted allerede i fostertilværelsen, som udsættelse for hormonforstyrrende stoffer eller moderens rygevaner under graviditeten.
 • Skader, der er sket allerede i forsterstadiet, kan ikke udbedres hos den voksne mand.
 • Op mod 25 procent af alle danske mænd har dårlig sædkvalitet, som gør det svært og nogle gange umuligt at få børn.

Fakta: Tidligere modtagere af Den Internationale KFJ-Pris:

 • 2017: Tom Eirik Mollnes, seniorforsker ved Nordland Sykehus i Bodø, professor i immunologi ved universiteterne i Oslo og Tromsø og professor ved CEMIR ved universitetet i Trondheim.
 • 2016: John E. Dick, professor og seniorforsker ved Princess Margaret Cancer Centre på the University Health Network i Toronto.
 • 2015: John C. Burnett, professor og kardiolog ved Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, USA.
 • 2014: Mary Relling, farmaceut fra Pharmaceutical Department, St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA.
 • 2013: Søren Bentzen, professor i epidemiologi og stråleterapi ved University of Maryland, Baltimore, USA.
 • 2012: Tomas Olsson, professor i neurologi på Center for Molecular Medicine og Neurologisk Afdeling ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm.
 • 2011: Bruce R. Rosen, professor i radiologi ved Harvard Medical School og direktør for Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital i Boston.


Redaktør