Referencekurver for pubertetsudvikling

​Klinik for Vækst og Reproduktion har udviklet en række aldersrelaterede pubertetsudviklingskurver, der kan bruges til at afgøre, om et barn er i tidlig eller sen pubertet.

Vent...

Børnelæger er vant til at bruge alders- og køns-relaterede referencekurver for at vurdere et barns højde og vægt i forhold til, om de ligger inden for hvad der er normalt. 

Anderledes forholder det sig, når man ønsker at finde ud af, om et barns pubertetsudvikling starter og forløber, som den skal. Her bruger læger og andre fagspecialister såkaldte Tanner’s pubertetstrin til at beskrive, hvor langt et barn er i sin udvikling. For piger er der en Tanner-skala for brystudvikling (B1-B5), for drenge en for udviklingen af de ydre kønsorganer (G1-G5), og for både piger og drenge er der en skala for kønsbehåring (PH1-PH5). 

Hvad er normal pubertetsudvikling?

Men, ved hvilken alder er det normalt at være i hvilket trin, og hvornår skal man være bekymret for, at man hopper fra trin til trin alt for tidligt eller alt for sent i forhold til, det der ligger inden for den normale variation? Klinik for Vækst og Reproduktion har, på baggrund af data fra raske danske børns pubertetsudvikling, udviklet alders-relaterede pubertets¬nomogrammer, som en hjælp til at besvare disse spørgsmål. Et pubertetsnomogram er nemlig et værktøj, der baseret på såkaldte SD-scores grafisk viser, om et barns alder ved et bestemt pubertetstrin ligger inden for den normale variation. Pubertetsmonogrammerne kan derfor bruges på samme måde som højde- og vækstkurver til at følge pubertetsstart såvel som pubertetens efterfølgende forløb. Pubertetsmonogrammerne er tilgængelige på www.vækstkurver.dk

SD-score som mål for afvigende alderssvarende højde- og vægt og nu også for pubertet

Det er standard, at vækst og højde referencekurver angiver i enten i percentiler eller i standard deviationer (SD), som viser, hvor meget en måling afviger fra gennemsnittet af børn i samme alder og køn. Vægt og højde er kontinuerlige mål, og de statistiske metoder til at beregne aldersrelateret SD, såkaldt SD-score på kontinuerlige data har længe været brugt, og på vækstkurver.dk kan man også finde data til at beregne et barns SD-score i forhold til de nye danske højde- og vægtkurver. 

Pubertetstrin er kategoriske data, og det er først inden for de senere år, at en metode er udviklet for kategoriske data til grafisk at vise, hvor meget et barn i et bestemt pubertetstrin aldersmæssigt afviger i SD-score fra gennemsnitsalderen på børn i samme pubertetstrin. Nomogrammerne er et nyttigt redskab til evaluering både af SD-score for pubertetsstart, såvel som for pubertetens efterfølgende forløb.  


Klinik for Vækst og Reproduktion har haft et stort ønske, om nomogrammerne kan gøres bredt tilgængelige, så forskning fra klinikken kommer direkte ud og kan bruges i praksis. Dette ønske er nu opfyldt takket være en bevilling på 100.000 kr. fra Dagmar Marshalls Fond. ”Bevillingen har gjort det muligt at udforme graferne, så de er egnede til brug i klinikken og klinisk praksis generelt. Bevillingen har også gjort det muligt at få opdateret Vækstkurver.dk, så hjemmesiden nu også indeholder pubertetsnomogrammerne, samt information om, hvordan de bruges” fortæller klinikchef og professor i Klinik for Vækst og Reproduktion, Anders Juul. ”Pubertetsnomogrammerne kan, på samme måde som højde-og vækstkurverne frit hentes, og vi håber, at brugerne af vækstkurver.dk også vil finde dem nyttige.”, forklarer han. 

Referencekurver for vækst og højde 

På vækstkurver.dk findes foruden de nye pubertetsudviklingskurver også referencekurer for børns vækst og højde, som også er udviklet af Klinik for Vækst og Reproduktion. Evaluering af et barns vækst kræver sammenligning med tidssvarende normale vækstkurver, fordi børns vækstmønster har ændret sig gennem de seneste årtier. Således er børn i dag generelt lidt højere end for 50-60 år siden, og de går også tidligere i pubertet, hvilket har betydning for, hvor gamle de er, når de har deres "vækstspurt". 

Referencekurverne for vækst og højde på www.vækstkurver.dk er baseret på data indsamlet fra mere end 12.000 målinger af raske danske børn og unges højde og vækst, foretaget inden for de seneste 20 år. For at gøre disse nye referencekurver bredt tilgængelige for børnelæger og andet sundhedspersonale, der arbejder med børn, oprettede Klinikken Vækstkurver.dk, hvorfra kurverne frit kan hentes. ”Vi kan se, at disse kurver bliver brugt eller set hyppigt”, siger Anders Juul. ”Vækstkurver.dk har mere end 250 brugere om dagen, og vi kan se, at det er kurverne, de kommer for at se eller hente”, så vi er stolte af at have været med til at udvikle et redskab, der kan bruges bredt i det danske sundhedsvæsen til gavn for både fageksperter, børnene og deres familier, der får den rette hjælp og vejledning bl.a. ud fra kurverne.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor