Ændringer i barselstilbud

Fra 17. december ændrer Rigshospitalet barselstilbuddet til raske førstegangsfødende uden komplikationer.

Fremover kan raske førstegangsfødende ikke vælge at overnatte 24 timer på Patienthotellet efter fødslen. Rigshospitalet lukker de sidste 5 barselsstuer til førstegangsfødende på Patienthotellet pga. besparelser. Alle raske kvinder, der har født uden komplikationer, tager hjem ca. 4 timer efter fødslen.

Det gælder stadig, at såfremt der har været komplikationer under graviditeten, under fødslen, eller hvis der er andre forhold, der gør, at der har brug for indlæggelse, er det muligt at blive indlagt på et af Rigshospitalets barselsafsnit for indlagte. Det gælder alle fødende.


Det nye barselstilbud


Det nye tilbud for raske førstegangsfødende består af

  • Besøg af en jordemoder i hjemmet den første dag efter udskrivelsen
  • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg taler forældrene med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis forældrene ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve (PKU) på barnet og laver hørescreening
  • De første 7 dage efter fødslen kan forældrene kontakte Rigshospitalets barselstelefon med spørgsmål om amning, barnets trivsel og andre spørgsmål i relation til fødslen og den nyfødte.

Tilbuddet til flergangsfødende, der føder uden komplikationer, består af:

  • Opringning af en jordemoder fra fødegangen på 1. dagen efter fødslen
  • Besøg i Efterfødselsklinikken på tredjedagen efter fødslen. Ved dette besøg tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening, hvis forældrene ønsker det.
  • De første 7 dage efter fødslen kan forældrene kontakte Rigshospitalets barselstelefon døgnet rundt med spørgsmål om amning, barnets trivsel og andre spørgsmål i relation til fødslen og den nyfødte.

 

Redaktør