Nye tolkeregler presser personalet

​Vurderinger på spinkelt grundlag. Nervøsitet for hvordan tolkningen skal fungere. Ekstra opgavepres. Det nye krav om tolkegebyr giver usikkerhed og bekymring hos flere medarbejdere med berørte patienterSom kontaktsygeplejerske for flere fremmedsprogede lungekræftpatienter er Jørgen H. Laursen bekymret over konsekvenserne af de nye regler om tolkegebyr.

De nye regler for tolkning vækker uro flere steder blandt personalet. Det gælder blandt andet i Onkologisk Klinik, hvor sygeplejerske Jørgen H. Laursen er kontaktsygeplejerske for lungekræftpatienter, der går i livsforlængende behandling.

Fire af hans patienter bliver berørt af det nye krav om gebyr på tolkning for fremmedsprogede, der har boet i Danmark mere end tre år. De ændrede vilkår bekymrer Jørgen H. Laursen:

- For mig handler det om at være etisk ansvarlig over for patienten. Vi skal kunne give en fornuftig information, så patienterne ved, hvordan de skal håndtere en behandling, som kan være problematisk, siger han. 
Jørgen H. Laursen har allerede oplevet, at de nye regler har ført til mindre brug af tolke:

- Tidligere bestilte vi en tolk, når der var brug for det, for eksempel til en samtale om ændring af behandlingsstrategi eller en afsluttende samtale, hvor vi taler om, at patienten er så dårlig, at der ikke er mere, vi kan gøre. Nu siger patienterne, at de ikke har råd, og at vi må prøve uden tolk, eller, at de tager en fætter eller nabo med, hvis deres børn ikke kan få fri til samtalen. Hvad er det for et ansvar, vi lægger over på dem? spørger han.

I personalegruppen er de nye regler blevet grundigt drøftet. 

- Det giver en usikkerhed – hvor er grænsen for eksempel for, hvad der er så alvorligt, at et voksent barn ikke længere må tolke? Vi skal bruge tid på at løse et problem, som vi er blevet påført, siger Jørgen H. Laursen. 

Telefontolkning ved stuegang

I Infektionsmedicinsk Klinik har det nye tolkegebyr også fyldt i samtalerne blandt personalet, fortæller overlæge Terese Katzenstein.

- Vi har diskuteret det, og jeg er ikke alene om at være nervøs for, om vi kan få det til at fungere. Da vi kunne bestille tolk til indlagte, fremmedsprogede patienter gjorde vi det typisk med flere dages interval, og derfor var kommunikationen allerede kun sub-optimal med vores fremmedsprogede patienter. Uden en tolk bliver det rigtig svært, siger Terese Katzenstein.

Klinikken har jævnligt fremmedsprogede patienter både i ambulatoriet og sengeafsnittet, og har haft den første patient, som frabad sig en tolk på grund af det nye gebyr.

- Vi løste den situation ved at patientens datter fungerede som tolk næste dag over telefonen, da der var stuegang. Det er utilfredsstillende, når man ikke kan ha’ en ordentlig kommunikation med disse patienter, som typisk ikke er godt uddannede og ikke har stort overskud, siger Terese Katzenstein.  

Undtagelsesmuligheder skal testes

Vejledningen om den praktiske håndtering af de nye regler, som blev sendt ud i september, viser at læger kan søge om, at bestemte patienter fritages for at betale gebyr (se boks).

- Formuleringerne betyder, at man skal lave en evaluering af patientens muligheder for at lære sprog. Vi vil helt sikkert komme til at søge om fritagelse, et af fritagelseskriterierne om ikke at kunne tilegne sig dansk er for eksempel relevant ved hjernebetændelse. Det kræver så ekstra administrativt arbejde, siger Terese Katzenstein. 

I Onkologisk Klinik er afdelingssygeplejerske Susanne Friis ked af, at formidlingen af de nye regler er skubbet helt ud i front:

- Det gør noget for relationen, når man skal forklare patienter, at de kan få en regning for tolkning. Selv om patienterne siger, at de ikke har råd, kan vi jo ikke lade være med at behandle dem – men det er ikke rart at sende en patient hjem, når man er usikker på, om budskabet er forstået. 
 

Det siger VIP-vejledningen om tolkegebyr: 

Hvilke patienter opkræves gebyr?
Patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig for behandlingen.

Hvilke patienter kan undtages?
Følgende patienter må ikke opkræves et gebyr ved tolkning i forbindelse med behandling

1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber

2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre

3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn, har behov for tolkebistand

4. Personer fra det tyske mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog

5. Grønlandske og færøske patienter
Hvis lægen på hospitalsafdelingen vurderer, at der er tale om en patient, der falder under punkt 1, kan lægen skrive og bede om at patienten undtages til tolkegebyr.center-for-sundhed@regionh.dk.

Hvem håndterer selve opkrævningen af betaling?
Koncernadministrationen står for håndteringen af opkrævning af gebyr.
Se hele vejledningen på VIP-portalen.


Redaktør