Læbe-Ganespalte Centret fusioneres med Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

Der har længe været et ønske om at styrke Læbe-Ganespalteområdet og sikre den fremtidige behandling og forløbene for centrets børn og unge bedst muligt. De overvejelser er mundet ud i, at det gøres bedst ved at samle børnenes forløb i én klinik.
Vent...

På den baggrund har Centerledelsen sammen med Rigshospitalets Direktion besluttet at fusionere Læbe-Ganespalte Centret og Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Læbe-Ganespalte Centret vil fremover blive en sektion/afsnit i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på lige fod med klinikkens øvrige afsnit.

- Vi ønsker med fusionen at samle størstedelen af patientforløbet for læbe-ganespaltepatienter i én klinik. Det gør vi for at optimere samarbejdet på tværs af faglighederne omkring børnene yderligere, forbedre deres patientforløb og gøre hele læbe-ganespalteområdet mere robust, fortæller Centerdirektør i HovedOrtoCentret Lars Juhl Petersen om overvejelserne omkring fusionen

Den fusionerede klinik vil blive ledet af den nuværende klinikledelse i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling (klinikchef Michael Vestergaard og oversygeplejerske Helene Williams). Fusionen tænkes gennemført 1. januar 2019 samtidig med, at Læbe-Ganespalte Centrets nuværende klinikchef Kirsten Mølsted går på pension.

Lokal afsnitsledelse i Hellerup

Mange børn og deres forældre har deres faste gang over mange år i Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup, og det vil der ikke blive ændret ved. Både personalet og de forløb som børnene følger i Hellerup, forbliver de samme i forbindelse med fusionen.

- Mange børn og forældre føler en stærk tilknytning til klinikken i Hellerup, og derfor er det også vigtigt at påpege, at klinikken fortsætter som hidtil, dog med en ny lokal afsnitsledelse og som en del af Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Vi i gang med at finde ud af, hvem den lokale ledelse skal bestå af, uddyber Lars Juhl Petersen, og fortsætter:

- Vi håber med fusionen, at børnene og deres forældre oplever forbedrede og mere gnidningsfrie forløb på tværs af afsnit og matrikler, uden at der ellers sker ændringer i deres nuværende tilknytning til eller normale gang i Hellerup, afslutter Centerdirektør Lars Juhl Petersen.

Du kan stadig besøge Læbe-GanespalteCentres hjemmeside for praktisk information. Informationen vil på sigt blive lagt på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandlings klinikside.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor