Kan leg fremme helbredelse?

​BørneRiget undersøger, hvordan leg kan fremme helbredelse hos børn og unge.

Vent...

Hvis vi gennem leg træner børnene i ”pilleslugnings-verdensmesterskaberne”, kan børnene så lære at sluge en pille og dermed undgå at blive stukket med en nål for at få deres vigtige medicin? Kan vi undgå at bedøve så mange små børn i CT-skanneren, hvis børnene først er blevet trygge i en lege-skanner, eller har fået en ”ægte” men tryg skanner-oplevelse i et virtual reality-univers?

BørneRiget tror på, at legen og en legende tilgang kan bruges mere aktivt til at helbrede børn og unge bedre og hurtigere. Og der er allerede mange tiltag i gang på Rigshospitalet, som vi kan tage udgangspunkt i.

I et nyt projekt skal læge Morten Schrøder fra BørneUngeKlinikken i de kommende fire måneder undersøge de eksisterende tiltag på Rigshospitalet nærmere, samtidig med, at han vil kortlægge, hvad der findes af videnskabelig litteratur på området. 

Begge tiltag skal være med til at sikre, at BørneRigets indsats med ’integreret leg’ bliver så brugbar som muligt og baseret på både erfaringer fra praksis og nyeste viden på området. Arbejdet skal munde ud i en rapport og en plan for, hvordan vi vil arbejde videre med området over de næste par år.

Om BørneRiget

BørneRiget et nyt hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalet, som bliver til virkelighed, takket være et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Ole Kirk’s Fond og Rigshospitalet. BørneRiget er efter planen færdigbygget i 2024. Læs mere på www.rigshospitalet.dk/boerneriget


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor