Grønthøsteren skal beskæres

​Effektiviseringsprojekt skal finde nye løsninger, så udgiftspres fremover kan håndteres målrettet og strategisk i stedet for gennem de velkendte, årlige grønthøster-besparelserKan man på tværs af Rigshospitalet finde metoder til at frigøre økonomi gennem optimerede og prioriterede arbejdsgange, processer og praksis på tværs af centre og klinikker? Det skal et helt nyt effektiviseringsprojekt undersøge. Her går direktion, centerledelser og klinikledelser sammen for at finde nye veje, der kan afløse de løbende, årlige sparekrav. 

Hospitalsdirektør Per Christiansen fortæller: 

- Selv om vi ikke længere skal levere 2% ekstra aktivitet hvert år, vil der også fremover være krav til hospitalerne om effektiviseringer. Internt får vi brug for løbende omprioriteringer, for eksempel for at støtte områder, hvor aktiviteten stiger, eller hvor der er ekstra udgifter til ny medicin. Samtidig må vi forvente, at regionen fortsat skal indhente årlige besparelser. Derfor er der behov for at tænke i nye baner, så vi kan undgå hyppige, kortsigtede sparekrav til klinikkerne, siger Per Christiansen. 

Forløb på tværs under lup

Klinikchef Vera Timmermans, Patologiafdelingen, deltager i projektgruppen og har fokus på flaskehalse i produktionsapparatet. Hun ser frem til at arbejde med muligheder for anderledes patientforløb: 

- Ud fra de henvendelser, jeg får i dag fra mine kliniske samarbejdspartnere, kan jeg høre, at uforudsigeligheden og forsinkelser i diagnostikken giver store problemer for klinikken og utilfredse patienter. Min hypotese er, at vi kan frigøre tid i klinikkerne og tilbyde hurtigere behandling, spare penge og få mere tilfredse patienter, hvis vi foretager al diagnostik så tidligt og hurtigt som overhovedet muligt, siger Vera Timmermans. 
Patologiafdelingen har tidligere været med til at optimere forløbene for patienter med hoved-hals-kræft i et samarbejde mellem fem klinikker fra tre af Rigshospitalets centre. 

- Det projekt viste, at da diagnostikken blev ændret, så svartiden på prøver blev langt hurtigere, skulle de kliniske afdelinger også omlægge en stor del af deres rutiner. Derfor er det vigtigt at samarbejde på tværs. Det kan også være, vi finder ud af, at der er en del af diagnostikken man kan undvære, og så bruge diagnostikken endnu mere målrettet, hvor det giver mening, siger Vera Timmermans. 

Nyt blik på rutiner

Ledende oversygeplejerske Tine Lundbak, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, håber projektet kan bidrage til, at personalet undgår den belastning, det er at blive udsat for besparelser hvert efterår. Hun deltager i projektgruppen med fokus på optimering af patientflow. 

- Hvis vi sammen løfter blikket, tror jeg, vi kan finde arbejdsgange, vi kan undvære og rutiner, vi ikke behøver mere. Vi har selv arbejdet med værdibaseret styring og omlagt forløb for kroniske gigtpatienter, så de har mindre fysisk fremmøde i ambulatoriet. Det har givet færre besøg og store besparelser i radiologiske undersøgelse og blodprøver, uden at det er gået ud over fagligheden eller patienttilfredsheden, fortæller Tine Lundbak. 
Samarbejdet på tværs er både udfordrende og vigtigt, mener hun: 

- Det bliver svært, når vi skal konkretisere de forskellige temaer, og når vi skal drøfte, hvordan en besparelse skal fordeles: Skal den gå til en klinik eller fordeles på tværs, for ikke alle kan byde lige meget ind. Der kan også være nogle tværgående funktioner, som skal optimeres, for eksempel hvis der er patienter, som kan komme tidligere hjem, hvis de får hurtigere genoptræning og genoptræningsplaner, siger Tine Lundbak. 

Per Christiansen ser frem til at tage udfordringen op sammen med ledelsesgrupperne: 

- Det er ikke let, og vi vil komme til at udfordre nogle patientforeninger, når vi prioriterer forløb og behandlingsniveauer. Men netop Rigshospitalet er også det hospital, som har kræfterne til at løfte diskussionen, siger Per Christiansen. 

Effektiviseringsprojektet – kort fortalt

• I opstarten til det nye projekt har en projektgruppe med repræsentanter fra direktionen, centerledelser, klinikledelserne og stabe udvalgt fem temaer:
- Organisation og administration
- Optimering af patientflow
- Flaskehalse i produktionsapparatet
- Medicinsk prioritering
- Arbejdstilrettelæggelse.

• Temaerne kvalificeres og prioriteres 4.december i Rigshospitalets Lederforum, hvor klinikledelser, stabschefer, centerledelser og direktionen deltager.

• Projektgruppen arbejder derefter videre, og rapporterer løbende til Lederforum.

• Centerdirektørkredsen fungerer som styregruppe.


Redaktør