Anæstesi uden forundersøgelse

​Dagkirurgi og Opvågning sparer mange af deres patienter for et besøg på hospitalet, efter afsnittet ikke længere har obligatoriske forundersøgelser hos anæstesilægen inden en operation. Det giver samtidig mere tid til de meget dårlige patienterOverlæge Jonna Storm Fomsgaard og hendes kolleger har fået bedre tid til de dårlige patienter, efter de har afskaffet forundersøgelser for patienter, som kan ses af en anæstesilæge på selve operationsdagen.

Patienter, der skal opereres for eksempelvis grå stær og er besværet på grund af dårligt syn, kan slippe for et ekstra besøg på hospitalet. Dagkirurgi og Opvågning i Neuroanæstesiologisk Klinik på Glostrup, har skåret forundersøgelsen hos anæstesilægen fra for en stor andel af de dagkirurgiske patienter.

  • Tidligere så vi alle patienter til forundersøgelse. ”Var det bare det”, sagde de, når de i nogle tilfælde havde ventet timer på en samtale, der var overstået på få minutter. Det kunne jeg godt blive lidt pinlig over, siger overlæge Jonna Storm Fomsgaard fra Dagkirurgi og Opvågning.
Størstedelen af operationerne på Dagkirurgi og Opvågning er øjenoperationer, men afsnittet udfører også gynækologiske operationer og tandoperationer, alle med fuld bedøvelse.

Patienter vurderes på operationsdagen

Nu screener afsnittet alle patienter ud fra patientjournalen for at vurdere, om de automatisk skal indkaldes til forundersøgelse hos en anæstesilæge. Hovedkriteriet er, om patienten er rask, det vil sige, ikke fejler andet, end det vedkommende skal opereres for. Hvis der er tvivl, bliver patienten indkaldt til forundersøgelse.

De raske patienter, der ikke er til forundersøgelse, får i stedet vurderet deres luftveje på selve operationsdagen. På denne dag får de også information om, hvad der skal foregå under operationen. Det sker ude foran operationsstuen.

  • Det er jo ikke rocket science, men nogle gange er det de små tiltag, der gør en positiv forskel for patienterne. For mennesker med dårligt syn, er det en stor hjælp, at de undgår at skulle ind til os en ekstra gang, fortæller Jonna Storm Fomsgaard.
Alle patienter i Dagkirurgi og Opvågning har stadig mulighed for komme ind til en forundersøgelse, hvis de selv ønsker det. Afsnittet oplever, at især forældre til børn, der skal opereres, fortsat kan have behov for en samtale inden operationen.

  • Det kræver, at patienterne er raske, for at man kan bruge metoden. Det er ikke noget, man vil kunne overføre til et operationsafsnit med meget syge patienter eller komplekse operationer, siger Jonna Storm Fomsgaard.

Mere tid til de dårlige patienter

Dagkirurgi og Opvågning har fortsat forundersøgelse for de syge patienter, hvor det er vigtigt for anæstesilægerne at have set og talt med patienterne inden operationsdagen for at lave en risikovurdering.

  • Udover at omlægningen er en fordel for de raske patienter, betyder det også, at vi har mere tid til de patienter, der er virkelig dårlige. Dem kan vi gøre en ekstra forskel for, siger Jonna Storm Fomsgaard. 
Afsnittet oplever dog, at nogle af de patienter som stadig bliver indkaldt til forundersøgelse, kan have svært ved at møde op, fordi de har andre udfordringer, end det de skal opereres for.

  • I fremtiden kunne vi godt ønske os at foretage forundersøgelse via videoopkald.  Det ville være til stor gavn for nogle af vores meget syge patienter. Eksempelvis psykiatriske patienter, som kan have svært ved at møde op på hospitalet, men hvor det er vigtigt, at vi har set dem inden operationen, siger Jonna Storm Fomsgaard.


Redaktør