Specialdesignet Virtual Reality spil til børn, der er bange for nåle

​Videnscenter for Børnesmerter og VR-firmaet Khora har i fællesskab udviklet et specialdesignet Virtual Reality Spil, der kan få børn til at sidde stille under fx blodprøvetagningen og adsprede dem fra at mærke stikket og smerter i forbindelse med stikket.
Vent...

Det nye VR-spil adskiller sig fra andre VR-spil ved at være designet helt specifikt til en hospitalssituation, som alle børn – og deres forældre – frygter: Når et barn skal have taget en blodprøve, have fjernet et plaster eller have lagt et dræn eller drop.

Virtual Reality er allerede afprøvet og indført som metode til adspredelse for indlagte børn og unge  fx under isolation eller i forbindelse med brandsårsbehandling, men mange af de spil, man henter ned fra nettet, er ikke egnede til hospitalsbrug i en situation, hvor barnet skal sidde stille, forklarer Søren Walther Larsen fra Videnscenter for Børnesmerter, der er tovholder på projektet for Rigshospitalet og samarbejdet med Khora. I mange VR-spil skal barnet dreje hovedet meget rundt og kigge både bagud, opad og frem ad, og der er ofte indlagt lettere chokerende oplevelser, og det vil ikke få barnet til at sidde roligt under en procedure, forklarer han.

For at kunne bruge VR som metode til at aflede barnet i en situation, hvor det skal sidde stille var der derfor behov for at få specialudviklet et spil til netop dette formål. Videnscenter for Børnesmerter indledte et samarbejde med Virtual Realityfirmaet Khora herom.  Efter en række test af eksisterende VR-spil fandt Khora og Rigshospitalet i fællesskab frem til kriterierne for et spil, der kunne fungere i en 'stikke'-situation. Resultatet blev VR-spillet 'Ballede på Badebroen".


Et billede indefra VR-spillet 'Ballade på Badebroen'

Et spil, der er designet som et skydespil, hvor barnet skyder med slangebøsse og vandballoner efter frække måger, der stjæler fisk fra den spillende.

Modsat traditionelle VR-spil, hvor man har høretelefoner på og er 100 % lukket inde i sin egen verden, er 'Ballade på Badebroen' designet specifikt til situationen på hospitalet, fx ved at lyden fra spillet kommer ud i rummet, så sygeplejersken og lægen kan følge med i lydene fra spillet og spørge ind til det, der sker og derigennem have kontakt med barnet.

Spillet er samtidig designet, så barnet kan styre det med én hånd, så den anden hånd kan ligge trygt og roligt hos den læge eller sygeplejerske, der tager en blodprøve eller lægger et drop,

- Udover lyd ud i rummet og kun én hånd til at spille med, er spillet tilpasset hospitalssituationen ved, at der fx ikke foregår noget bag barnet i spillet, selv om det er VR forklarer projektleder Thomas Saaby Noer fra Khora.  Dette sikrer, at barnet ikke sidder uroligt og drejer hovedet for at se noget og derved rykker kroppen og evt. armen, fortæller han.

Og vi har i designet sørget for, at der er elementer som søstjerner i siderne og skibe, der sejler forbi, så der er noget at tale med børnene om undervejs. Det var et stort ønske fra Videnscenter for Børnesmerter, at der også skulle være noget i spillet, som kunne bruges til fantasirejser eller samtaleemner, hvis barnet ikke har lyst til at spille, men bare vil kigge, forklarer Thomas.

Et andet vigtigt element i designet af spillet, som afviger fra traditionelle VR-spil er, er at sikre at barnet ikke bliver forskrækket eller bange for elementer i spillet og at barnet ikke bliver forkvalmet. Det sidste kendes fra en del 3D-VR spil, som hentes ned fra nettet, forklarer Thomas. Dette er der også tænkt på i spillet 'Ballade på Badebroen', som derfor skal være sjovt og ufarligt uden alt for store rutsjeture eller uhyggelige overraskelser, forklarer han.

Videoen viser et barn, der prøver VR-spillet mens hans får lagt et drop i hånden,
hos Videnscenter for Børnesmerter.

En vigtig forudsætning for at spillet kan fungere i hospitalssituationen som både samtaleemne, distraktion og underholdning, er, at sygeplejersken eller den, der skal interagere med barnet under proceduren, kender spillet og ved, hvad der foregår.

Sygeplejerske Tine Pedersen fra Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret er en af de sygeplejersker, der har været med til at afprøve spillet, og hun har gode erfaringer med at kende spillet og bruge det i praksis: "Jeg kan via lyden følge lidt med i spillet og kan derfor undervejs tale med barnet om detaljer i spillet, fx "Hvor mange måger har du skudt nu"' og  "er der søstjerner i båden?". På den måde kan jeg vise, at vi er sammen om den legende aktivitet, mens lægen fx lægger et drop i armen på barnet, fortæller Trine.


Søren Walther-Larsen understreger, at barnet godt ved, hvad der skal ske i situationen: "Børnene er imidlertid så fordybet i spillet, at det helt fjerner fokus fra en ellers smertefuld og skræmmende procedure." 

- I går havde vi fx en patient, der under stikket var dybt optaget af spillet, og efter et stykke tid spurgte han; 'Hvornår kommer stikket?'. Han havde overhovedet ikke lagt mærke til at proceduren var overstået, fortæller Søren.

VR-Spillet er nu færdigdesignet og taget i brug på Videnscenter for Børnesmerter, hvor man er glade for løsningen og ser et stort potentiale heri.

- Vi har allerede afprøvet det på en del børn, og alle har været begejstrede for spillet og metoden, fortæller Søren Walther-Larsen. Nogle af dem glæder sig allerede til næste gang, de skal herind og spille spillet. Og selv om spillet er designet til børn i alderen 5 – 12 år har vi også 14 årige, der gerne vil prøve det, fortæller han.

Næste skridt i udviklingen af spillet er at dokumentere effekten. Dette planlægger Khora og Rigshospitalet at gøre ved at lave en undersøgelse på to forskellige grupper af børn for at undersøge, om spillet det virker bedre, dårligere eller på samme måde som de andre adspredelsesmetoder, man ellers bruger i Videnscenter for Børnesmerter som fx sæbebobler, fantasirejser, musik og andre former for adspredelse.

Hvis effekten viser sig at være så god som ventet, håber Videnscenter for Børnesmerter at kunne udbrede metoden til alle interesserede nationalt som internationalt, så børn over hele verden kan få en bedre oplevelse i en svær situation.   Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor