Peter Schwarz tiltræder som lærestolsprofessor

​Professor, overlæge Peter Schwarz har siden 2015 været ansat som professor i Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej. Nu er han tiltrådt et nyt lærestolsprofessorat for endokrinologien og holder tiltrædelsesforelæsning torsdag d. 27. september.


Som lærestolsprofessor bliver Peter Schwarz ansvarlig for endokrinologi-områdets akademiske udvikling og internationale kvalitet i forhold til både forskning, undervisning, patientbehandling og formidling. Han får desuden fagligt ansvar for den kliniske forskning og uddannelsen af læger og forskere indenfor specialet.

Han holder tiltrædelsesforelæsning torsdag d. 27. september kl. 14.00-15.00 i Rigshospitalets Auditorium 2, opgang 44. Titlen på forelæsningen er "Knoglesundhed ved bryst- og prostatakræftbehandling - det kliniske samspil mellem onkologisk og endokrinologisk behandling".

Peter Schwarz har - sammen med seniorforsker, ph.d., Charlotte Brøns - etableret Diabetes og Knoglemetabolisk Forskningsenhed i Medicinsk Endokrinologisk Klinik. 

Hovedfokus for enhedens forskning er forståelsen af det humane calcium stofskifte og de calciumsygdomme og kroniske sygdomme, som leder til sekundært knogletab. Herunder også de endokrine og knoglerelaterede forandringer der forekommer hos kvinder med tidlig brystkræft efter en kemoterapibehandling og under behandling med aromatasehæmmer. 

Denne forskning udføres i tæt samarbejde med overlæge, dr.med. Michael Andersson, Onkologisk Klinik Rigshospitalet og under overskriften ”Lev godt efter brystkræft”. Forskningsgruppen er en del af den nyligt etablerede Clinical Academic Group ”ImPAct” med fokus på fysisk aktivitet.

Efter tiltrædelsesforelæsningen er Rigshospitalets direktion vært ved en reception fra kl. 15.00-17.00. Den afholdes i direktionens repræsentationslokaler, Esther Møllers Vej 1, opgang 11, 5. sal. 

CV – Peter Schwarz 

 • 2013 – 2018, Koordinerende professor, Glostrup Hospital/ Rigshospitalet Blegdamsvej
 • 2009, Ordinær klinisk professor i intern medicin, ved Københavns Universitet
 • 2005, Forskningscenter for Aldring og Osteoporose og Osteoporoseambulatoriet
 • 2005, Professor, overlæge, Osteoporoseambulatoriet, Medicinsk Afd. M, Glostrup Hospital
 • 2005, Klinisk professor i intern medicin (5-årigt), ved Københavns Universitet
 • 2002, Speciallæge i medicinsk endokrinologi
 • 2001, Speciallæge i klinisk biokemi, december 1997, Speciallæge i intern medicin
 • 1995, Den medicinske doktorgrad, Københavns Universitet
 • 1987, Medicinsk kandidateksamen, Københavns Universitet

Tillidshverv

 • Formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab 
 • Medlem af Committee of National Societies, The International Osteoporosis Foundation 
 • Formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab (Dansk Selskab for Knogle- og Tandforskning) 
 • Formand for forskningsrådet ved Hvidovre Hospital 
 • Medlem af H:S Forskningsråd 
 • Medlem af Etisk Komité (A), Region Hovedstaden
 • Medlem af Scientific Board ASBMR
 • Medlem af Scientific Board 
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Medicinsk Selskab (senere LVS),
 • Medlem af Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, 
 • Leder af Forskerskolen (ph.d.-skolen) ”Graduate School of Skeletal Science” Københavns Universitet 
 • Formand for Forskningsrådet ved Glostrup Hospital 
 • Formand Lægevidenskabelige Selskaber 
 • Board member, ethics, ASBMR 
Redaktør