Hurtig og effektiv udredning: Eksperterne kommer til patienten – ikke omvendt

Patienterne vil i fremtiden kunne møde de relevante eksperter, blive diagnosticeret og få præsenteret deres fulde behandlingsforløb i løbet af en enkelt dag.
Visionen for BørneRiget er, at det i fremtiden er eksperterne, der kommer til patienten i stedet for omvendt. I forbindelse med forundersøgelsen har medarbejdere på tværs af Rigshospitalets centre sammen med patienter og familier kortlagt 100 forskellige patientforløb. Her blev det tydeligt for alle, at det for nuværende, i høj grad er patienternes og familiernes eget ansvar at holde styr på den nødvendige udredning og behandling samt de mange aftaler og besøg på tværs af Rigshospitalets klinikker. Dette førte til ønsket om et paradigmeskift.

Erfaringerne peger på, at præmissen for tankegangen er, at patientens forløb skal tilrettelægges, så patienterne har lige præcis det antal kontakter med Rigshospitalet, som er rigtigt og nødvendigt. Patientens aktiviteter skal så vidt muligt foregå på samlede dage efter en veltilrettelagt plan, der er tilpasset udviklingen i deres behandlingsplan og at familierne kan møde op ét sted og ikke pendle rundt i hele hospitalet. Denne tankegang er inspireret af pit stoppet i motorsport, hvor raceren i pitten bliver mødt af de nødvendige specialister, og hurtigt kan fortsætte løbet.

Til at facilitere en pit stop-behandling på et hospital er det afgørende, at bygningsfysikken er i stand til at facilitere mødet mellem klinikere, patienter og pårørende bedst muligt. BørneRiget præsenterer en stueetage, der samler hele det ambulante tilbud til børn og unge. Det giver mulighed for dels en tydelig og klar identitet, der samler behandlingen rent fysisk.

En stor fælles pulje af fleksible ambulatorierum, der ikke er låst til et specifikt speciale vil gøre BørneRiget mere agilt i forhold til at håndtere det store patientflow i stueetagen. 

Samling af fleksible ambulatorierum der ikke er låst til et specifikt speciale, og ambulatoriernes placering tæt på dagshospitalet og afsnittet for træning og rehabilitering, åbner muligheder for at personalet får lettere ved at levere tværfaglig behandling omkring patienterne – noget organisationen skal modnes til, så de fysiske forhold i BørneRiget udnyttes bedst muligt. Nedenfor er listet nogle af de tendenser vi tror på i forhold til den fremtidige ambulante aktivitet.

TENDENSER vi tror på

  • Flere og flere behandlinger bliver ambulante
  • Flere og flere behandlinger vil i fremtiden blive mulige som hjemmebehandling
  • Rigshospitalet håndterer også i fremtiden de mest komplicerede patienter
  • Hurtigere prøvesvar og en hurtigere billeddiagnosticering vil muliggøre, at ambulante forløb gøres kortere
  • Selvdiagnosticering via smartphones, wearables mv. vil kunne bidrage til monitorering og kendskab til patienterne før besøget
  • Bedre muligheder for kommunikation imellem hospitalerne, når alle hospitaler i regionen arbejder på sundhedsplatformen.
Både fysikken såvel som organisationen skal rustes til at kunne håndtere disse tendenser hvis fremtidens ambulante behandlingstilbud skal være blandt verdens bedste.

Disse visioner, overvejelser og tendenser er grundlaget for det videre arbejde med at udvikle pit stop modellen. Følg med og læs mere om Pit stop og de øvrige udviklingsprojekter, hvor det nyeste materiale vil blive uploadet løbende. Redaktør