Selina Kikkenborg Berg professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje

​Pr. 1. juni 2018 tiltræder seniorforsker Selina Kikkenborg Berg i en kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje i Hjertecentret og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.  

Vent...Som professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje vil Selina Kikkenborg Berg styrke forskningen i centret. Professoratet har særligt fokus på psyko-kardiologi, dvs. sammenhængen mellem hjerne og hjerte. 

- Det er alment accepteret, at der er forskel på at spille på udebane og på hjemmebane i fodbold. Denne tætte sammenhæng mellem psyke og fysik gør sig også gældende på mange andre måder. Vores forskning viser, at de 25 % af patienter med hjertesygdom, som oplever angst og depressionssymptomer, har øget sygelighed og dobbelt så stor dødelighed efter 1 år sammenlignet med dem, som ikke har angst og depression, fortæller Selina Kikkenborg Berg. 

Dette vil den nye professor gøre noget ved – ligesom der i forskningen skal sættes ind over for social ulighed i helbredsoutcome for patienter med hjertesygdom. 

- Jeg er optaget af at skabe de bedste betingelser for at leve længe og leve godt for alle vores patienter. Vi arbejder med differentierede indsatser og har særlig fokus på psykologiske og sociale faktorer samt interventioner, som behandler og understøtter disse forhold, fortæller Selina Kikkenborg Berg.

Forskning og uddannelse

Selina Kikkenborg Berg har været ansat i Hjertecentret i 14 år, senest i en seniorforskerstilling. Hendes forskning har været fokuseret på psykiske og fysiske konsekvenser af hjertesygdom samt rehabilitering. Hun har bl.a. stået i spidsen for RCTs, nationale patientundersøgelser, registerforskning og kvalitative undersøgelser, der undersøger helbred og håndteringen af sygdom blandt hjertepatienter samt plejeinterventioner, validering af spørgeskemaer, økonomiske analyser og Cochrane reviews. 

- I professoratet vil jeg fortsætte med at vejlede og uddanne sygeplejersker og andre faggrupper til kandidat- og ph.d.-niveau. Det er afgørende for mig, at alle projekter har en forskningskomponent og en uddannelseskomponent. Derudover vil jeg fortsat arbejde for at styrke det nationale og internationale forskningssamarbejde, ligesom tværprofessionelt forskningssamarbejde står højt på dagsordenen, forklarer Selina Kikkenborg Berg.
 
Selina er 43 år, uddannet cand.cur. (2003) og ph.d. (2011) fra Aarhus Universitet med et semester på Yale University i USA og er pr. 1 januar 2017 adjungeret professor på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Siden sin ph.d. grad for 7 år siden har Selina ledet 6 randomiserede forsøg og nationale undersøgelser, fx DenHeart, og har vejledt 7 ph.d.-studerende og 4 nye er i gang. Derudover underviser og vejleder Selina på den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse på SUND Københavns Universitet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor