Christian Hassager ny professor i kritisk sygdom

​Nyt professorat skal styrke forskning der kan hjælpe patienter, der overlever efter hjertestop

​Torsdag den 17. maj afholder overlæge dr. med. Christian Hassager tiltrædelsesforelæsning i anledning af, at han er udnævnt til klinisk professor i kritisk sygdom ved Københavns Universitet med tilhørende overlægestilling i Hjertemedicinsk Klinik.

At den 56-årige Christian Hassager er en dedikeret læge og forsker er der ingen tvivl om. Hans professionelle liv har i mange år stået i forskningen tegn; selv på afdelinger, hvor forskning traditionelt er svært at foretage, har han prioriteret forskningen højt i det daglige arbejde.

 - Vi ved i virkeligheden meget lidt om de alvorligt hjertesyge patienter. Derfor er forskning essentiel, understreger den nytiltrådte professor.

Christian Hassager er uddannet hjertelæge og har siden 2004 været leder af Rigshospitalets hjertemedicinske intensiv afsnit samt det såkaldte ”ekkolab” (laboratorium for ultralydsundersøgelse af patienter med mistænkt hjertesygdom). Nu er lederrollerne overladt til andre kompetente overlæger, da Christian Hassager skal koncentrere mig om sit professorat på Københavns Universitet.

Hjælp til hjertestop-overlevere
Ved siden af Christian Hassagers kliniske arbejde som overlæge, har forskningen altid haft en høj prioritet. Sammen med sine læge- og sygeplejerskekollegaer er det lykkedes at skabe en hel ny forskningskultur til stor gavn for den patientgruppe, der kaldes ”hjertestop-overlevere”.

Hjertestop-overlevere er den type af patienter, der typisk er faldet om midt på gaden af et hjertestop, og senere genoplivet af forbipasserende eller i ambulancen. Når de ankommer til hospitalet er de ofte stadig i koma og i meget dårlig tilstand. Ofte med risiko for hjerneskade, men dog genoplivet. Det er disse patienter, der har haft første prioritet i Christian Hassagers liv de seneste 10 år.

- Vi ved utroligt lidt om de rigtigt syge patienter. Og derfor er forskning, lige fra man har patienten i hænderne for første gang, altafgørende. Det er naturligt, at forskningen bliver nedprioriteret i forhold til pleje og medicinsk behandling, men hos os har vi et særligt vagthold, der sørger for at indhente alle tilladelser, således at vi kan sikre forskningen med det samme samtidig med, at vi kan sikre den optimale pleje, fortæller Christian Hassager.

Mere skånsom behandling
De seneste 10 års målrettede forskning har båret frugt, og det er blandt andet lykkedes at sikre en bedre og mere skånsom behandling.

 - Vores forskning har blandt andet været med til at sikre, at disse hjertestoppatienter i vores region samles på Gentofte Hospital og på Rigshospitalet i stedet for at de spredes rundt på mange andre hospitaler – samt at kølebehandlingen blev gjort mere skånsom, så man nu kun køler ned til 36 grader i stedet for som tidligere 33 grader, siger Christian Hassager.

Udover forskning i hjertestopoverlevere har Christian Hassager også været med til at udvikle en metode til måling af kroppens fedt og ’lean’ indhold. . En anden gruppe patienter, som Christian Hassager har forsket i, er patienter hvor en stor blodprop i hjertet har gjort, at der ikke kommer blod nok rundt i kroppen.

Christian Hassager er medforfatter på ca. 350 videnskabelige artikler og har et adjungerede professorat på Odense Universitetshospital, som også vil fortsætte de kommende år.

Den nyudnævnte professor blev uddannet læge på Københavns Universitet i 1986, fik en amerikansk lægeeksamen i 1989, blev dr. med i 1991 og specialist i kardiologi i 2000. Han har fået Københavns Universitets guldmedalje i medicin 1987 og har vundet Dansk Kardiologisk Selskab og Hjerteforeningens Forskerpris 2017. Derudover sidder han pt. i fire forskellige bestyrelser – herunder bl.a. i Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning.

Redaktør