Behandling af æggestokkræft testes på 3D-modeller af tumorer fra patientens væv

​Rigshospitalet og Det Medicinske Universitetscenter, Hamborg-Eppendorf (UKE) har indgået et samarbejde med firmaet 2cureX om at teste, om metoden IndiTreat® kan bruges til at forbedre effekten af kemoterapi ved æggestokkekræft.

IndiTreat® er en særlig metode til at teste, hvor effektiv en given kemobehandling er. Metoden er udviklet af firmaet 2cureX i samarbejde med det tyske Universitetsmedicinske Center i Hamborg-Eppendorf (UKE) og to danske hospitaler (Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet). Metoden består i, at man udtager en lille smule af patientens tumorvæv, og herudfra genererer tusindevis af små micro-tumorer, som er identiske med den oprindelige tumor. I laboratoriet udsættes disse 3D-modeller af patientens tumorvæv for forskellige typer kemoterapi for at finde netop den, der har den største effekt på den enkelte patients tumor.

Ny metode til at skræddersy kemobehandling af æggestokkekræft

IndiTreat® er oprindeligt udviklet til tyktarmskræft, hvor den har vist lovende resultater. I et nyt samarbejde vil Rigshospitalet, 2cureX og UKE teste, om metoden også med fordel kan bruges på æggestokkræft og dermed være med til hurtigt og effektivt at vurdere, hvilken type kemoterapi eller sammensætning af kemoterapi, der er det optimale valg for den enkelte patient. Parterne håber, at samarbejdet kan føre til en ny metode til at sikre, at medicinen skræddersys til den enkelte patient, med størst mulig effekt.

Parterne har allerede i et pilotprojekt afprøvet metoden på væv fra 12 patienter i laboratoriet. I alle tilfælde lykkedes det at etablere 3D-mikromodeller af tumorerne ud fra patientens væv, hvilket er en af de vigtigste forudsætninger for, at testen af kemoterapien kan udføres.

Tumorerne bliver i laboratoriet udsat for både standardbehandlinger og eksperimentel behandling for at identificere, hvor effekten er størst, og dermed hvilken medicin og sammensætning af medicinen, der virker bedst. Målet er, at laboratorietesten kan forudsige præcist, hvilken personlig medicin, den enkelte patient vil have mest gavn af, da man hurtigt kan se effekten i laboratoriet på de genskabte tumorer.

De første laboratorietest giver grund til optimisme

Professor Claus Høgdall fra Rigshospitalets Gynækologiske Klinik i Juliane Marie Centret er forskningsleder på projektet, og han er begejstret for metoden, som han ser store muligheder i:

- Æggestokkekræft er en af de sygdomme, hvor patienterne ofte får stillet diagnosen så sent, at der er behov for både omfattende operation og behandling med kemoterapi. Jo mere vi kan skræddersy behandlingen og sikre størst mulig effekt, desto bedre. Ca. 75% af patienterne diagnosticeres med udbredt metastatisk sygdom og op mod 80% af disse patienter får desuden tilbagefald, og mange udvikler resistens overfor behandlingen, forklarer han. – Vi håber derfor, at IndiTreat® metoden vil gøre os i stand til hurtigt at teste, de forskellige former for kemobehandling og kombinationer af behandlingen, så vi kan tilbyde individualiseret, effektiv behandling, der er skræddersyet den enkelte, og som vi har set virker i laboratoriet på de genskabte tumorer, fortæller Claus Høgdall fra Rigshospitalet.

Overlæge Andreas Block fra Det Universitetsmedicinske Center i Hamborg-Eppendorf er ligeledes begejstret for de indledende tests. – Under behandling af æggestokkræft, er det vigtigt hurtigt at vælge den rigtige medicin og sekvens af medicin. Med IndiTreat®, ser det ud til, at vi hurtigt og effektiv bliver i stand til at teste både standardbehandlingen såvel som eksperimentel og off label behandling på patientens tumorer, og dermed kan vi skræddersy behandlingen på en helt ny måde, fortæller Andreas Block.

Ole Thastrup, som er direktør for 2cureX er glad for, at IndiTreat® metoden, som hidtil har været brugt til tyktarmskræft, nu også testes på andre kræftformer. Han forklarer:

- På baggrund af de første pilottest og klinisk afprøvning af metoden på æggestokkekræft, er der stor grund til optimisme, forklarer Ole Thastrup. Jeg er sikker på, at samarbejdet mellem Rigshospitalet og Det Medicinske Universitetscenter Hamborg-Eppendorf og 2cureX om tilpasning af metoden til æggestokkekræft, vil kunne hjælpe kvinder i hele verden med behandling for denne frygtelige sygdom inden for nærmeste fremtid, understreger han.

Forskerne forventer, at de første undersøgelser af, om metoden kan bruges ved æggestokkræft, er afsluttet i slutningen af 2018, hvorefter et større randomiseret klinisk studie skal bane vejen for implementeringen af teknikken i klinikken.

Illustrationer

Billederne nedenfor viser, hvorledes mikro-tumorerne vokser (i laboratoriet) (Ilustration nr. 1). I løbet af få dage kan man identificere de behandlinger, som effektivt hæmmer mikrotumorernes vækst (Cancer treatment B), samt de behandlinger som patienten er resistent overfor (Cancer treatment A) (Illustration nr. 2).Illustration nr. 1:
En mikro-tumor  i stor forstørrelse - genskabt i 3D ud fra patientens tumorvæv (elektromikroskopisk billede).Illustration nr. 2:
Viser de behandlinger, som effektivt hæmmer mikrotumorernes vækst for denne patient (Cancer treatment B), samt de behandlinger som patienten er resistent overfor (Cancer treatment A). 


Yderligere information

For yderligere information om ovenstående eller interview, kontakt:
Pressekonsulent Linda Svenstrup Munk
E-mail: linda.svenstrup.munk@regionh.dk.

Tlf. 22966898.

Redaktør