Ungeambassadør – nu med ects-point

​Torsdag den 30. maj 2018 fejrede Juliane Marie Centret, Københavns Professionshøjskole og Ungdomsmedicinsk Videnscenter 18 nye ungeambassadører, der som de første har gennemført uddannelsen efter, at den blev godkendt som diplommodul på Københavns Professionshøjskole. Der var deltagere fra både Århus, Ålborg, Odense, Herlev og Rigshospitalet.

Vent...

14 af de 18 nye ungeambassadører (4 kunne ikke være tilstede)

Uddannelsen til ungeambassadør på Professionshøjskolen er et samarbejde mellem Købenavns Professionshøjskole, Juliane Marie Centret og Ungdomsmedi-cinsk Videnscenter.  

- Samarbejdet bringer uddannel-sen ind i et eksisterende professionelt uddannelsesmiljø og sikrer koblingen til klinisk praksis på, der hurtigt kommer patienterne til gode, forklarer centerchefsygeplejerske Mette Friis, der har stået i spidsen for samarbejdet om den nye fælles uddannelse, der oprindeligt er udviklet af Ungdomsmedicinsk Videnscenter.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor