Talebobler og fodspor skal få patienter til at svare på spørgsmål

Nyt tiltag skal få patienter til at svare på, om de har fået en god behandling. Svarene bruges i den løbende patienttilfredshedsundersøgelse, som skal hjælpe personalet i Finsencentret med at forbedre patienternes behandling og forløb.

Vent...
Finsencentret har placeret ipads i alle klinikker og ambulatorier, så patienterne kan svare på 5 spørgsmål inden de går hjem. 

Det lyder enkelt, men det er det ikke. Vi skal jo have patienterne hen til de ipads, vi har sat op. For at gøre dette, har vi sat nyt fodspor på gulvet og hængt nye talebobler op. Patienterne skal på den måde lægge mere mærke til undersøgelsen og stille sig hen på fodsporene og svare inden de tager hjem. 

- Feedback fra patienterne er nødvendig, for at vi kan vide, om der er behov for en særlig indsats. Så derfor er det vigtigt at vores ipads både er synlige og tilgængelige for patienter og fx ikke blokeret af stole, senge og andet udstyr. Jeg håber, at alle vil hjælpe med at få så mange som muligt til at svare, opfordrer Mette Darmer, konstitueret centerdirektør i Finsencentret. 

For at sikre, at det tekniske også virker, går to assistenter Brian Borg-Linnet og Kim Mathiessen ud en gang om ugen og tjekker og genstarter ipads, når det er nødvendigt. 

-Der har været en del problemer med vores ipads. Nogle kunne ikke gå på netværket og andre brændte sammen. Men nu har vi fået bugt med alle børnesygdommene og de virker alle sammen, siger Kim Mathiessen, assistent i Finsencentrets stab.

Nye spørgsmål

To ud af fem spørgsmål er erstattet med nye, så vi kan måle på de særlige indsatser, klinikkerne har sat i gang i forbindelse med værdibaseret styring (VBS). Hver klinik har udvalgt patientforløb, som omlægges og det er derfor vigtigt at følge patienternes oplevelse. 

For at måle om det, vi gør, faktisk skaber mere værdi, beder vi derfor patienterne besvare to nye spørgsmål:

  • I hvilken grad oplever du at få støtte og vejledning til selv at håndtere symptomer/bivirkninger under din behandling? 
  • Er du tryg ved den plan, der er lagt for din behandling?

Den Løbende Patienttilfredshedsundersøgelse

  • Der er i alt 5 spørgsmål: To spørgsmål går på tværs af regionen, et går på tværs af Finsencentret og de to sidste spørgsmål kan hvert afsnit/klinik selv bestemme.
  • Vi anvender ipads til at indsamle data elektronisk. Det er en nødvendighed for at etablere en hurtig afrapportering til det enkelte afsnit og til hospitalet som helhed. 
  • Undersøgelsen er en del af driftsmålstyring i hele Region Hovedstaden og resultaterne drøftes på månedlige driftstavlemøder i klinikkerne i Finsencentret.

Værdibaseret styring

​Finsencentret er udvalgt til regionalt pilotprojekt for værdibaseret styring fra 2018. Formålet er at afprøve et nyt styringsparadigme, der lægger sig tættere op ad den kliniske patientnære prioritering end den hidtidige økonomistyring på aktivitet og DRG (DiagnoseRelateredeGrupper). 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor