Projektet ’Mit Følgedyr’ modtager støtte fra TrygFonden

​Projektet, der tager udgangspunkt i en fysisk bamse, en 'bamseoversætter' og en app som middel til at reducere børns angst og stress i forbindelse med behandlinger, vil i løbet af 2018 blive videreudviklet i samarbejde mellem TrygFonden.
Som en del af Rigshospitalets arbejde med at undgå ufrivillig fastholdelse af børn ved procedurer, f.eks. blodprøver, har BørneRiget og Anæstesi- og Operationsklinikken på Juliane Marie Centret igangsat projektet ’Mit Følgedyr’, som med en legende tilgang forbereder og hjælper barnet igennem proceduren.

’Mit Følgedyr’ bygger videre på TrygFondens tiltag med krammebamserne Theo og Thea, som børn på landets hospitaler i dag får, når de skal i behandling eller udredning. I projekt ’Mit Følgedyr’ får børnene ud over en fysisk bamse adgang til en iPad, hvor de kan interagere med krammebamsen via en virtuel udgave af Theo eller Thea. 

Barnet kommunikerer med Thea eller Theo via den virtuelle bamse på skærmen gennem et digitalt armbånd, en ”bamseoversætter”. Bamseoversætteren måler ved hjælp af sensorer barnets stressniveau, og disse spejles gennem armbåndet over på den virtuelle bamse, der f.eks. kan se bekymret ud, hvis barnet er det. Barnet skal som en del af legen sørge for, at krammebamsen kommer godt igennem samme behandling som barnet selv, inden det er barnets tur. 

Indledende test af ’Mit Følgedyr’ viste, at det var muligt at reducere børns angst og stress i behandlingssituationer, hvis de fik selskab af en krammebamse og den virtuelle bamse, som skulle igennem den samme behandling som dem selv. 

Fra og med marts 2018 har TrygFonden valgt at støtte en videreudvikling af projektet med 600.000 kr. BørneRiget og Anæstesi- og Operationsklinikken på Juliane Marie Centret arbejder derfor videre med at udvikle løsningen og afdække potentialet for større udbredelse.

Videreudviklingen vil foregå over det næste halve år, hvor nye stressreducerende aktiviteter med den virtuelle bamse vil blive tilføjet. Effekten af løsningen vil blive yderligere testet med et større antal patienter på Rigshospitalet i løbet af 2018.  

De fysiologiske data, som bliver opsamlet gennem armbåndet, vil i anonymiseret form danne grundlag for måling af effekten og indgå i forskning om børn og stressreduktion. 

Læs mere

Læs mere om projektet på BørneRigets hjemmeside

Følg med i udviklingsprojektet ’Integreret Leg’ på BørneRigets hjemmeside, hvor du løbende kan læse om nye tiltag i forhold til leg og læring på hospitalet. 

Yderligere information

Projektmedarbejder fra BørneRiget, Emilie Vagner, er tovholder på Mit Følgedyr-projektet og kan kontaktes for yderligere information: emilie.vagner@regionh.dk 
Redaktør