Professor med passion for data

​Magnus Fontes, der er nyudnævnt professor i klinisk bioinformatik ved Genomisk Medicin, holder tiltrædelsesforelæsning 15. juni 2018 med titlen 'Clinical Bioinformatics and Reverse Translational Research'.


Magnus Fontes blev i december 2017 udnævnt til professor i klinisk bioinformatik ved Københavns Universitet med tilhørende professorstilling ved Genomisk Medicin i Diagnostisk Center, Rigshospitalet.

Magnus Fontes, der er ph.d. i matematik, skal deltage i arbejdet med at udvikle matematiske modeller og algoritmer, dataanalyser og visualisering af komplekse systemer i Genomisk Medicin og PERSIMUNE. 

Meget af Rigshospitalets forskning og udvikling af personlig medicin med nye diagnostiske metoder og behandlingsmuligheder er i dag så komplekse og omfattende, at der er brug for bioinformatik til at analysere og samle de mange forskellige data. 

Magnus Fontes’ forskningsfokus ligger inden for visualisering- og integrative-analyser af forskellige og ofte højt dimensionerede kliniske data som billeddata, multi-omics data og real world data. Med ansættelsen af Magnus Fontes får Rigshospitalets sundhedsfaglige forskere således nye muligheder for at anvende anderledes præcise diagnoser og skræddersyede behandlinger til patienterne.

Magnus Fontes er også en del af PERSIMUNEs Executive Commitee og leder Modeling and Analysis Club (MAC), som tilbyder sparring og samarbejde om dataanalyse. 

Tiltrædelsesforelæsning

Der er tiltrædelsesforelæsning med titlen ’Clinical Bioinformatics and Reverse Translational Research’ 15. juni kl. 14-15 i Rigshospitalets Auditorium 93, opgang 93. Alle er velkomne.

Efterfølgende er Rigshospitalets direktion vært ved en reception fra 15.00 - 17.00, der afholdes i direktionens repræsentationslokaler, Esther Møllers Vej 1, opgang 11, 5. sal.

Mere om Magnus Fontes

  • Magnus Fontes (54 år) er ph.d. i matematik og forsker i matematiske modeller, dataanalyse og visualisering af komplekse systemer. 
  • I december 2017 blev Magnus Fontes ansat som professor ved Genomisk Medicin og PERSIMUNE ved Rigshospitalet 
  • Magnus Fontes’ forskning skal fremme udviklingen og klinisk anvendelse af companion software, modeller og algoritmer, som vil højne den kliniske standard og muliggøre målrettet behandling. Companion Software fremmer og understøtter kommunikationen og de kliniske beslutninger, ligesom det tilføjer ekspertviden og således realiserer ideen om revers translationel klinisk forskning. Muligheden for at sammenholde software med matematiske og statistiske modeller med algoritmer inden for biomedicinsk forskning, lægemiddeludvikling og patientbehandling vil på afgørende vis udfolde mulighederne inden for translationel forskning.
  • Magnus Fontes er som ekspert i matematisk modellering, analyse og visualisering af komplekse systemer tillige professor i matematik ved Lund Universitet, Sverige. 
  • Som grundlægger af Qlucore (bioinformatisk software firma) har Fontes en bred industrierfaring – lige som han i mere end 20 år har arbejdet med modellering og udvikling og implementering af software og arbejdet som bl.a. Astra Zeneca, Akzo Nobel og Comsol 


Redaktør