Infektioner hos børn: Styrket indsats skal reducere infektioner hos børn

Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom blandt danske børn og årsag til 10 % af alle dødsfald hos børn over 1 år. Et nyt CAG-forskningspartnerskab (kaldet ’CHILD’) mellem Københavns Universitet og de fire børneafdelinger i Region Hovedstaden skal være med til at reducere antallet af infektioner hos børn og styrke den forebyggende indsats.
Vent...

​Halvdelen af alle danske børn får antibiotika, ofte unødigt, inden for de to første leveår. Ca. 30 % af alle børn bliver indlagt på mistanke om infektion i løbet af barndommen, og hovedparten bliver behandlet intensivt med antibiotika på trods af, at mange ikke får stillet en præcis diagnose. Dette har store samfundsøkonomiske omkostninger og bidrager til den øgede antibiotikaresistens i verden.

Et nyt forskningspartnerskab mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet, kaldet ’CHILD’, har som mål at ændre på dette.  Partnerskabet er en af fire nye Clinical Academic Groups (CAG’s) i Region Hovedstaden, som er udnævnt af CHSP – Copenhagen Health Science Partners i 2018.


Vil reducere forekomsten af alvorlige infektioner

Ambitionen for den nye CHILD-CAG er klar: Byrden af infektioner kan reduceres markant, hvis den forebyggende indsats, og behandlingsstrategierne bliver bedre. Partnerne i CHILD-CAG’en vil indsamle tusindvis af navlesnorsprøver samt prøver fra de mange børn, der indlægges på mistanke om infektion i Region Hovedstaden.

Målet er at reducere antallet af infektioner hos børn og styrke behandlingen og den forebyggende indsats gennem en målrettet forskning, der kobles tæt til klinisk praksis på de fire børneafdelinger i Region Hovedstaden. CHILD ledes af professor i pædiatri Kjeld Schmiegelow fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet og professor i immunologi Søren Buus fra Københavns Universitet. 

Ved nye analysemetoder vil forskerne: 

• Forbedre diagnostikken af, hvilke virus og bakterier børnene er inficeret med.

• Kortlægge hvordan deres immunapparat fungerer ved fødslen, og hvordan dette påvirker evnen til senere bekæmpelse af infektioner.

• Udvikle nye vaccinationsstrategier for at forebygge infektioner hos børn.

• Implementere nye diagnostiske metoder og ny viden om behandling af infektion hos børn på børneafdelinger og hos praktiserende læger.

• Formidle den nye viden til universitetets sundhedsuddannelser.

”Dette er en enestående mulighed for at etablere et tæt samarbejde mellem grundforskning og klinik, som konkret vil gavne klinisk forskning – og på langt sigt – forebyggelse, diagnostik og behandling af børn med infektion”, siger Kjeld Schmiegelow og Søren Buus samstemmende.


Finansiering af CAG

Til at styrke denne CAG har CHSP bevilget 1 mio. kr. i basisfinansiering fordelt over to år. Herudover dækker CHSP lønnen til én ny 3-årig ph.d.-studerende for hver CAG, mens forskergruppen selv finansierer to yderligere ph.d.-studerende.


FAKTA 

CAG
CAG står for Clinical Academic Groups. 

CHPS
2017 lancerede Region Hovedstaden og Københavns Universitet det sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab Copenhagen Health Science Partners (CHPS), som skal styrke samarbejdet mellem grundforskere fra universitetet og klinikerne på hospitalerne. 

Kernen i CHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper (CAGS). De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde. 

Formålet med CAG's
Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.

8 CAG's
De første fire CAG’er, som blev lanceret i 2017, var inden for kardiologi, blodkræft, allergi og fysisk aktivitet. Nu er der lanceret yderligere fire CAG’er, hvoraf ’CHILD’ er den ene. Læs mere på om de forskellige CAG's på CHPS' hjemmeside og på Rigshospitalets hjemmeside. 


Billede fra lanceringen af CHILD-cag'en på Københavns Universitet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor