Danmark har det højeste forbrug af antibiotika til børn i Skandinavien

Nyt dansk studie viser, at danske børn med øjenbetændelse får langt mere antibiotika end deres jævnaldrende i de andre skandinaviske lande. Meget tyder på et overforbrug, siger forsker.
Vent...

Røde øjne med pus i forbindelse med forkølelse, snot og hoste er en uvelkommen men hyppig gæst hos mange børnefamilier, og øjenbetændelse er en af de mest hyppige børnesygdomme. Mere end hvert ottende barn er hvert år en tur hos den praktiserende læge med symptomer på sygdommen.

Mange af disse børn får behandlet deres øjenbetændelse med antibiotika, til trods for at behandling med antibiotika ofte er unødvendig.

Fire gange større forbrug end i Sverige trods fald

Et netop publiceret dansk studie viser, at Danmark sammenlignet med de andre skandinaviske lande Sverige og Norge har det højeste forbrug af antibiotika til børn med øjenbetændelse. Derudover bruger man i Danmark også bredspektrede antibiotika, hvilket man ikke gør i nabolandene:

- Selvom behandling med antibiotika er faldet markant de seneste år, kan vi i vores studie se, at Danmark har et påfaldende højt forbrug af antibiotika i forbindelse med behandling af børns øjenbetændelse sammenlignet med resten af de skandinaviske lande. Vores forskning viser for eksempel, at det danske forbrug er fire gange så højt som i Sverige, siger studiets hovedforfatter, læge og ph.d.-studerende i øjensygdomme Jasmine Andersson.

De mindste børn får mest antibiotika

Det netop publicerede studie er baseret på alle danske børn mellem 0-4 år, hvoraf 107.581 danske børn har fået 271.980 behandlinger mellem 2000 – 2015, hvilket svarer til cirka to behandlinger per barn.

- I vores studie kunne vi se, at fire ud af 10 (42%) børn i deres andet leveår fik antibiotika til behandling mod øjenbetændelse, og blandt de mindste børn mellem 0 – 1 år var behandlingen med antibiotika dobbelt så hyppig som de større børn over 4 år, fortæller Jasmine Andersson.

Behandling med antibiotika oftest ikke nødvendig

Hos de fleste børn (50-75%) stammer øjenbetændelsen fra bakterier mens de øvrige skyldes virusinfektioner. Det er dog sjældent nødvendigt at behandle med antibiotika:

- Meget tyder på, at nogle børn bliver behandlet med antibiotika, selvom det ikke er nødvendigt. En ukompliceret bakteriel øjenbetændelse går over af sig selv i løbet af få dage til to uger, og antibiotika er derfor unødvendig for helbredelsen, men kan måske betyde, at barnet bliver hurtigere rask, påpeger Jasmine Andersson, og fremhæver, at de danske retningslinjer er ganske tydelige på dette område:

- Når vi ser på de danske retningslinjer for hvornår behandling anbefales, og hvornår det ikke gør og sammenligner det med resultaterne fra vores studie, er der noget, som indikerer, at vi i Danmark bruger for meget antibiotika, siger læge Jasmine Andersson.

Institutioners anbefalinger kan spille ind på højt antibiotikaforbrug

Det relativt store forbrug af antibiotika i Danmark kan have flere årsager, påpeger Jasmine Andersson:

-  Både i Danmark og Norge anbefaler man en "vent-og-se-politik". Den betyder, at man skal afvente udviklingen i øjenbetændelsen, før man giver behandling med antibiotika, og især de norske retningslinjer understreger, at børn med mild til moderat øjenbetændelse kan vende tilbage i institutionen uden behandling, men retningslinjerne på området er ikke helt så tydelige i Danmark.

 Og især det sidste kan have en betydning for det høje danske antibiotikaforbrug fortæller, Jasmine Andersson:

- Vi kan se i studier fra andre lande at forældre udøver et pres på de praktiserende læger til at udskrive antibiotika til børn med øjenbetændelse, idet mange institutioner kræver, at børnene er i behandling, før de må komme tilbage til institutionen. Spørgsmålet er, om den tendens også gør sig gældende i Danmark, siger Jasmine Andersson.

Tværnationalt samarbejde

Det er forskere fra Øjenklinikken i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, der sammen med lektor Anton Pottegård fra Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning og Uffe Lomholt Gade hoveduddannelseslæge i almen medicin Region Sjælland har forsket i antibiotikaforbruget blandt mindre børn i de skandinaviske lande. Forskergruppen fra HovedOrtoCentret på Rigshospitalet består af hovedforfatter Jasmine Andersson, Mikael Hofsli og Steffen Heegaard (professor og overlæge i Øjenklinikken).

 

Fakta om øjenbetændelse

  • Øjenbetændelse kan være forårsaget af virus eller bakterier
  • Antibiotika virker kun på bakterielle øjenbetændelser.
  • Det kan være svært at skelne imellem de to former for øjenbetændelse
  • Ukompliceret øjenbetændelse er ikke en farlig tilstand og fører yderst sjældent til komplikationer
  • Bakteriel øjenbetændelse skal som regel kun behandles med antibiotika i komplicerede og svære tilfælde
  • Øjenbetændelse smitter på samme måde som en almindelig forkølelse
  • Øjenbetændelse går i langt de fleste tilfælde over af sig selv i løbet af få dage til 2 uger

Om studiet
Studiet er baseret på data fra Lægemiddelstatistikregistret, hvor forskerne har hentet data på individuelle behandlingsmønstre og antibiotikaforbrug hos børn mellem 0 – 4 år. Data er fra perioden 2000 – 2015 og er sammenlignet med lignende data indsamlet i Norge og Sverige i samme periode. Artiklen er publiceret i tidsskriftet Acta Ophthalmologica den 10. juni 2018.http://dx.doi.org/10.1111/aos.13813

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor